Region
Źródło: P
Źródło: P

Nie możemy zawieść

16 maja Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny obchodził swoje święto. Zainaugurowało je posiedzenie senatu pod przewodnictwem rektora prof. Antoniego Jówki.

Na uroczystość, oprócz wykładowców i studentów, przybyli m.in. biskup Zbigniew Kiernikowski, prezydent Wojciech Kudelski, posłowie: Krzysztof Tchórzewski, Grzegorz Woźniak, Stanisława Prządka; konsul generalny RP w Brześciu Anna Nowakowska, przedstawiciele kuratorium oświaty oraz uczelni zaprzyjaźnionych z UPH.

Jeszcze lepsza praca

Rektor A. Jówko w swoim przemówieniu podkreślił, że święto uczelni to czas radości i są ku temu powody. – Pomimo różnych trudności nasza Alma Mater, jak dotąd, dobrze się rozwija. Cieszę się, że udało się nam, mojej ekipie rektorskiej, dołożyć swoją cegiełkę do jej rozbudowy. Wciąż poszerzamy ofertę dydaktyczną. Studenci osiągają dobre wyniki. Dowodem jest coroczne przyznawanie naszym studentom nagród ministra za osiągnięcia w nauce – zwrócił uwagę rektor. A. Jówko podkreślił, iż należy pamiętać o tym, że status uniwersytetu zobowiązuje do jeszcze lepszej pracy. – Środowisko naszego regionu obdarzyło nas zaufaniem, którego nie możemy zawieść. Dlatego należy wciąż pracować nad tworzeniem warunków prowadzących do podnoszenia poziomu nauki i jakości dydaktyki – podsumował.

Rektor przypomniał też o trwających inwestycjach, m.in. budowie budynku wydziału humanistycznego. – Po długiej przerwie i wielu zabiegach udało się pozyskać zewnętrzne środki finansowe. Roboty w zakresach różnych branż, jak: budowlana, elektryczna czy sanitarna, prowadzone są w stopniu zaawansowanym. Od kwietnia wykonawca przystąpił do realizacji pozostałych robót wykończeniowych oraz instalacyjnych, a także zagospodarowania terenu przyległego, w tym parkingu na 32 miejsca i terenu zielonego – wyliczył rektor. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec roku.

Obecny na uroczystości bp Z. Kiernikowski życzył, by wysiłki podejmowane na uczelni – zarówno na polu badawczym, jak i dydaktycznym – służyły zawsze dobru i prawdzie, budując w ten sposób lokalną społeczność. – Universitas to znaczy gromadzenie różnych elementów, wektorów, sposobów myślenia w jedno. Na płaszczyźnie ludzkiej, humanistycznej to jest przede wszystkim dobro i prawda człowieka. Nasz wysiłek idzie w kierunku jedności, bo dopiero w jedności człowiek z drugim człowiekiem pojmuje i realizuje samego siebie. Dlatego w tej universitas musi się dokonywać konfrontacja z prawdą i dobrem, ukierunkowana ku drugiemu – powiedział biskup.

Nagrody i medale

Już tradycyjnie podczas uroczystego posiedzenia senatu wręczono promocje doktorskie oraz medale za zasługi dla siedleckiej uczelni. Natomiast Stowarzyszenie Przyjaciół UPH przyznało nagrody im. prof. Lesława Szczerby. Zwycięzcą w kategorii „wybitny młody naukowiec” został dr Przemysław Wyrębek, natomiast w kategorii „najlepszy student” – Barbara Skrętowicz.

Uroczystości zakończył hymn uniwersytetu wykonany przez orkiestrę wojskową oraz chór Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach, którzy zadbali o oprawę muzyczną święta.

A po południu, 16 maja, rozpoczęły się trwające przez dwa dni „Jackonalia”. Święto studentów wypełniły w głównej mierze koncerty. Na scenie przy wydziale przyrodniczym wystąpili m.in. Norbi, Jelonek, Lipali oraz Video.


Odznaczeni

Medale za zasługi dla siedleckiej uczelni przyznano: prof. dr hab. Iwonie Szamrej-Foryś, prof. dr. hab. Andrzejowi Rykowskiemu, ks. prof. dr. hab. Edwardowi Jarmochowi, prof. dr. hab. Leszkowi Kolkowi, prof. nzw. dr. hab. Marianowi Cieślarczykowi, prof. nzw. dr. hab. Józefowi Piłatowiczowi, dr Aldonie Trzpil, dr. Jackowi Florkowi, dr. Mirosławowi Barańskiemu, dr. Tadeuszowi Sydorukowi, mgr Alicji Strychalskiej, mgr Cecylii Pawlik, Marii Jastrzębskiej, Ewie Kaczyńskiej i Urszuli Żurawskiej.

Kinga Ochnio