Rozmaitości
Nie różni nas wiele

Nie różni nas wiele

W łukowskim Zespole Placówek odbyła się konferencja dotycząca zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju. W spotkaniu wzięło udział około 100 osób.

Panel dyskusyjny zrealizowano przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Labirynt”. Zaproszeni goście, specjaliści z łukowskiej placówki oraz rodzice dzieci dotkniętych autyzmem dzielili się swoimi doświadczeniami, starając się odnaleźć odpowiedź na pytanie, jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi.

Konferencja zaczęła się od obejrzenia filmu zrealizowanego przez Stowarzyszenie „Labirynt”. Film „Autyzm wśród nas” niósł ze sobą hasło: żyjmy razem, nie różni nas tak wiele.

Każdy przypadek jest inny

Znalezienie odpowiedzi na nurtujące rodziców i pedagogów pytania jest niezwykle trudne. Każde dziecko dotknięte autyzmem reaguje na różne bodźce na swój sposób i co innego wywołuje zachowania trudne. Joanna Przybyła – pedagog specjalny, terapeuta w Pracowni Wspierania Rozwoju STIMULUS, członek Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu, starała się przybliżyć zebranym problem zaburzeń w rozwoju. W swoim wystąpieniu wskazała różnice, jakie istnieją między autyzmem dziecięcym, Zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami. Ważnym aspektem życia rodzin, w których jeden z członków dotknięty jest jakimś zaburzeniem, jest izolacja. – Społeczeństwo często nie akceptuje zachowań, których nie rozumie. Zachowania trudne sprawiają, że rodzina jest wykluczana społecznie. Staje się to przez fakt, iż osoby z zaburzeniami nie są mile widziane w miejscach użyteczności publicznej – powiedziała J. Przybyła. Dlatego tak ważne jest znalezienie sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Dyskusje, rozmowy, porady

Konferencja przewidywała nie tylko część wykładową, ale także panel dyskusyjny. Głos zabierali ci, którzy na co dzień żyją z osobami dotkniętymi autyzmem, bądź też z nimi pracują. Aneta Świderska omówiła rolę wzmocnień pozytywnych w zapobieganiu zachowaniom trudnym. Zaś Małgorzata Sołtyszewska opowiedziała o roli terapii sensorycznej w pracy z dziećmi autystycznymi. O swoich doświadczeniach z 19-letnim synem opowiadała Grażyna Kulik – prezes Stowarzyszenia „Labirynt”. Mówiła o rozterkach, strachu, ale również wielkiej dumie ze swego syna. Podkreśliła dużą rolę szkoły w wychowaniu, stwierdzając, że jest to najlepsze miejsce dla jej dziecka.

Jak zapowiedziała dyrektor Zespołu Placówek Danuta Kowal, w planach są kolejne konferencje, ponieważ autyzm to ważny temat.

EW