Region
Źródło: AD
Źródło: AD

Nie spoczną na laurach

Są już wyniki przeprowadzonej w ubiegłym tygodniu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włodawie kontroli budynków socjalnych.

Po tragicznym w skutkach pożarze w Kamieniu Pomorskim skontrolowano wszystkie sześć obiektów socjalnych znajdujących się na terenie powiatu włodawskiego. Wyniki kontroli – zdaniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Krzysztofa Wojtala – są zadawalające. – W budynkach socjalnych zlokalizowanych na terenie powiatu nie ma takiego zagrożenia, jak w Kamieniu Pomorskim – mówi. – Na sześć skontrolowanych obiektów zastrzeżenia mamy tylko do dwóch: we Włodawie przy ul. Tartacznej oraz do budynku znajdującego się w Urszulinie.

Ten drugi – jak wynika z kontroli – posiada łatwopalną konstrukcję. Jednak jej zapalenie jest utrudnione przez istniejące tynki. PINB zamierza wystosować do właściciela obiektu – Urzędu Gminy w Urszulinie – zalecenia w formie decyzji, aby zminimalizować ryzyko podczas ewentualnego pożaru. Z kolei do rozbiórki, która powinna nastąpić już w tym roku, przeznaczony jest budynek socjalny przy ul. Tartacznej.

– Rozpoczęliśmy czynności zmierzające do budowy dwóch budynków socjalnych na terenie byłej jednostki wojskowej. W sumie powstanie osiem mieszkań – wyjaśnia burmistrz Włodawy Jerzy Wrzesień. – Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do nowych lokali jeszcze w tym roku – zapewnia. – W tym też czasie osoby zamieszkujące budynek przy ul. Tartacznej zostaną przeniesione do innych lokali socjalnych będących własnością miasta, a stary ulegnie rozbiórce.

Pozostałe obiekty objęte ubiegłotygodniową kontrolą przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: w Hannie, Wyrykach Woli, Krasówce oraz we Włodawie przy ul. Sybiraków – tzw. leżący wieżowiec, są – zdaniem PINB – w dobrym stanie. W najbliższym czasie inspektorat przeprowadzi dalsze kontrole budynków na terenie powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów drewnianych mających już ponad 30 lat.

15 kwietnia kontrole budynków socjalnych rozpoczęła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie. Jak poinformował nas komendant st. kpt. Paweł Matczuk w ramach czynności kontrolno-rozpoznawczych sprawdzane jest m.in.: bezpieczeństwo ewakuacji, stan instalacji obiektów oraz wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy.

Andrzej Dynkiewicz