Region
Źródło: KO
Źródło: KO

Nie udają Greka

- Czekają nas nowe wyzwania, choćby przyjęcie imigrantów. Musimy się przygotować do nowej rzeczywistości. Chcemy w tym kierunku kształcić nauczycieli, a co za tym idzie, całe społeczeństwo - mówiła 3 kwietnia, podczas wizyty w Siedlcach, Iwona Moczydłowska, polska koordynatorka europejskiego projektu dotyczącego szkolenia nauczycieli.

Siedlecki oddział Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli realizuje europejski projekt edukacyjny Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”. Na jego realizację uzyskał grant w wysokości 18.000 euro. Projekt ma  przygotować nauczycieli do mówienia młodzieży o nowych zjawiskach społecznych. W jego ramach, razem z placówkami z Hiszpanii i Grecji, realizowany jest 2-letni projekt edukacyjny „TTAE – Doskonalenie nauczycieli w Europie”. Celem tej współpracy jest poprawa jakości doskonalenia nauczycieli na naszym terenie. Projekt ma kłaść główny nacisk na przygotowanie nauczycieli do mówienia młodzieży o nowych i potencjalnie trudnych zjawiskach społecznych, takich jak imigracja, wielokulturowość czy problem równości płci.

Grecka wielokulturowość

Jak podkreślała Moczydłowska, ulepszenie metod szkolenia nauczycieli ma odbywać się po zapoznaniu się z systemami wykorzystywanymi przez partnerów projektu. Siedleccy nauczyciele będą w tym celu współpracować z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli w hiszpańskim Rondo i ze szkołą dla dorosłych w greckim Komotini. Goście z obu miast dzielili się swoimi doświadczeniami podczas pobytu w Siedlcach. O tym, jak radzić sobie z przyjęciem imigrantów i współpracą z przedstawicielami różnych religii, opowiadała na zwołanej 3 kwietnia konferencji przedstawicielka projektu z Grecji. Komotini, skąd pochodziła, jest miastem wielokulturowym, zamieszkiwanym po połowie przez muzułmanów i chrześcijan. Do projektu przystąpiła działająca w nim „szkoła drugiej szansy” dla dorosłych powyżej 18. roku życia, którzy ukończyli podstawówkę i chcą kontynuować naukę oraz ukończyć szkołę średnią.

Wirtualne spotkania

Siedleckie spotkanie było jednym z roboczych wizyt międzynarodowych przewidzianych przez 2 lata trwania projektu. Wcześniej podobne odbyło się hiszpańskim Rondo. Zagraniczni koordynatorzy programu zawitają ponownie do Siedlce we wrześniu przyszłego roku. Oprócz spotkań bezpośrednich uczestnicy programu mogą kontaktować się ze sobą wirtualnie. Miejscem takich spotkań jest platforma Moodle, pełniąca rolę archiwum, biblioteki, tablicy informacyjnej i kawiarenki. Działa na niej forum aktualności oraz dyskusyjne. Prezentowane są na niej również materiały dotyczące projektu. – Na tej platformie będzie jeszcze oczywiście raport końcowy, podsumowujący wyniki całego projektu – dodała Moczydłowska.

Kinga Ochnio