Diecezja
Nie ustawać w modlitwie

Nie ustawać w modlitwie

W niedzielę, 17 października, biskup Zbigniew Kiernikowski wizytował parafię Podwyższenia Krzyża Świętego w Żeszczynce.

Po uroczystym ingresie do kościoła w asyście ks. Sławomira Olopiaka – dziekana dekanatu wisznickiego, pasterza diecezji powitali przedstawiciele parafian oraz miejscowy proboszcz ks. Bogusław Mich, który podczas przedstawiania parafii przypomniał, iż jest ona typową wiejską parafią wschodniej Polski. Obecnie liczy 730 osób. Oprócz kościoła parafialnego funkcjonuje kaplica w Lipinkach. Od kilku lat na terenie parafii nie ma już żadnej szkoły. Ponad 70% parafii to ludzie starsi. Osoby regularnie biorące udział w życiu religijnym stanowią około 40%. Ksiądz proboszcz wspomniał także o prowadzonych przez parafię inwestycjach.

Następnie biskup siedlecki wygłosił katechezę, w której wyjaśnił, co znaczy żyć po chrześcijańsku. – Wiara w Jezusa Chrystusa jest niezmienna. Zmieniają się tylko okoliczności naszego życia. Istota wiary chrześcijańskiej polega na tym, że Jezus Chrystus stał się człowiekiem, przeszedł przez życie dobrze czyniąc i dał się ukrzyżować przez niesprawiedliwych, by objawić moc przebaczenia i zmartwychwstania – uczył.

Po katechezie rozpoczęła się Eucharystia. W homilii biskup zwrócił uwagę na istotę modlitwy chrześcijanina. – Trzeba odróżnić odmawianie modlitw od postawy modlitwy – mówił. – Postawa modlitwy kształtuje naszą relację do Boga. Owocem dojrzałej modlitwy będzie całkowite poddanie się Bogu. Modlitwa osiąga w nas swój skutek, gdy dzięki niej zaczynamy rozumieć, że wola Boża spełnia się dla naszego dobra – nauczał.

Po zakończonej Eucharystii ksiądz biskup apelował, by w parafii znaleźli się mężczyźni gotowi podjąć posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz osoby, które podejmą formację w Diecezjalnej Szkole Liturgicznej. W programie wizytacji nie zabrakło spotkania z radą parafialną i jedną z rodzin.

Historia parafii w Żeszczynce sięga XVII w. Tereny, które aktualnie obejmuje parafia, stanowiły niegdyś część magnackich dóbr rodu Sapiehów. Centrum tych dóbr znajdowało się w Wisznicach, a jednym z folwarków był Sapiehów wraz z wsiami Żeszczynka, Lipinki i Przechód. W 1875 r. kościół w Żeszczynce został zamieniony na prawosławną cerkiew. Rzymskokatolicką parafię, podobnie jak wiele innych na Podlasiu, wznowiono dopiero w 1919 r.

ks. Mateusz Czubak