Aktualności
Niebawem renowacja

Niebawem renowacja

Przeszło 3,5 mln zł wyniesie koszt prac konserwatorsko-remontowych łukowskiego pobernardyńskiego zespołu klasztornego z przełomu XVII i XVIII w.

Na renowację zabytkowych budynków powiat łukowski pozyskał przeszło 2,8 mln wsparcia z rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Prace będą prowadzone we wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego byłych obiektach klasztornych i kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 45. Renowacja obejmie m.in. krypty świątyni, remont przyziemia kościoła, w tym prowadzących do niego schodów, oraz położonego w południowo-zachodniej części budynku poklasztornego tzw. klasztorka. 15 maja pomiędzy przedstawicielami starostwa powiatowego oraz parafii została podpisana stosowna umowa. Dokumenty parafowali: starosta powiatu Dariusz Szustek, wicestarosta Janusz Kozioł, skarbnik powiatu Monika Wodyk-Netczuk oraz w imieniu parafii ks. kan. Andrzej Kieliszek.