Rozmaitości
Niebezpieczne powitania

Niebezpieczne powitania

Jak przekonują językoznawcy, nie powinniśmy używać formy „Witam” ani na początku maila (listu), ani w kontakcie bezpośrednim, ponieważ informuje ona o „wyższości” nadawcy.

 

 

 

 

„Witam” może powiedzieć gospodarz otwierający drzwi gościom czy prezenter prowadzący program radiowy. Do woli można używać formy „witam” zwracając się do kolegi czy koleżanki. Nie wypada zaś studentowi rozpocząć maila do wykładowcy za pomocą formy „Witam”, nie wypada tak zwracać się do przełożonego, jak też napisać tak do kogoś, kogo nie znamy, i nie wiemy, w jakim jest wieku, jaką pełni funkcję zawodową itp.

Niestosowne są również zwroty „Szanowny Panie Kowalski” oraz „Szanowny Panie Janie”. Pierwszy – ze względu na to, że w języku polskim zwracanie się po nazwisku nie jest normą; drugi – ponieważ stanowi pomieszanie stylów: oficjalnego i zażyłego. Najbezpieczniej i najgrzeczniej napisać po prostu: „Szanowna Pani” lub dodatkowo użyć tytułu („Szanowna Pani Doktor”), „Szanowny Panie Dyrektorze”. Te formy wyrażają szacunek, a zarazem pozwalają zachować stosowny dystans.

W oficjalnej rozmowie, np. z klientem, nie należy używać zwrotów typu: „Pani Kowalska” czy „Panie Tomaszu”. Oficjalna sytuacja wymaga oficjalnego, a zarazem neutralnego języka. Najlepiej mówić „proszę pani”, „proszę pana”. Dopuszczalne jest zwracanie się „Pani Aniu” w odniesieniu do osób młodszych od siebie, znanych nam i takich, z którymi jesteśmy bardziej zżyci.

KL