Region
Źródło: BZ
Źródło: BZ

Niepewny los

Pomysł likwidacji biblioteki pedagogicznej niepokoi i bibliotekarzy i czytelników.

Urząd Marszałkowski w Lublinie rozważa zamknięcie filii biblioteki pedagogicznej. W odpowiedzi samorząd miasta wyszedł z propozycją przyjęcia jej w struktury biblioteki miejskiej. Nie znamy jeszcze szczegółów, jak miałoby wyglądać funkcjonowanie nowej placówki łączącej dwie instytucje. Jednak już na ostatniej sesji rady miasta burmistrz zapowiedział, że konieczne będzie zlikwidowanie części księgozbioru, szczególnie wydawnictw z poprzedniego ustroju.

Idealna siedziba

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzyniu znajduje się obecnie w Pałacu Potockich, który już niedługo będzie musiała opuścić. Jako przyszłą siedzibę biblioteki wymienia się budynek straży pożarnej na rogu ul. Pocztowej i Gwardii. Jednak nie jest on zbyt duży i wymaga remontu. Czy pomieści tak powiększony księgozbiór? Tymczasem budynek biblioteki pedagogicznej przy Sitkowskiego jest idealny: ma pracownię komputerową, czytelnię, regały z książkami mieszczą się bez problemu, a pomieszczenia zostały niedawno wyremontowane. Obie biblioteki nie mogą funkcjonować wspólnie, jedna nie może też wchodzić w skład drugiej. Jeśli biblioteka pedagogiczna miałaby być wcielona w struktury miejskiej, musi być formalnie zlikwidowana, ponieważ podlega ministerstwu edukacji, miejska natomiast ministerstwu kultury. Do tej pory finansowanie biblioteki pedagogicznej leżało po stronie Urzędu Marszałkowskiego, a samorząd lokalny nie partycypował w kosztach.

Szersze działania

Biblioteka pedagogiczna kieruje się innymi zasadami gromadzenia, udostępniania wydawnictw oraz pracy z czytelnikiem. – Działamy w szerszym zakresie i spełniamy inne funkcje edukacyjne, naukowe, informacyjne. Mamy też swoich sponsorów, którzy wspierają bibliotekę właśnie dlatego, że ma profil pedagogiczny – podkreśla Grażyna Kratiuk, kierownik radzyńskiej filii biblioteki. – Posiadamy bogaty księgozbiór naukowy, popularnonaukowy, literaturę piękną, multimedia, szeroką ofertę czasopism – ponad 70 tytułów w bieżącej prenumeracie – dodaje. Dziwne, że silniejsza i lepiej funkcjonująca jednostka ma być wchłonięta przez słabszą. Niektórzy mieszkańcy doszukują się w tym ukrytego celu. Starosta radzyński twierdzi jednak, że takie rozwiązanie uchroniłoby radzyńską filię od likwidacji. Natomiast burmistrz miasta uważa, że dobrym rozwiązaniem dla czytelników byłoby połączenie placówek, bo w jednym miejscu mogliby korzystać z pełnego zbioru obu bibliotek.

Boją się likwidacji

Środowisko lokalne wraz z pracownikami nie godzi się na to, aby nowoczesna, prężnie działająca placówka, jaką jest Biblioteka Pedagogiczna Filia w Radzyniu, skupiająca i kreująca życie naukowe oraz kulturalne miasta, miałaby stracić swoją tożsamość. Istnieje obawa, że przejęcie jej przez miasto i powiat od Urzędu Marszałkowskiego  spowoduje z czasem likwidację. – Zwracamy się z prośbą o poparcie do osób rozumiejących potrzebę istnienia i działania w małych środowiskach bibliotek, które gromadzą zbiory naukowe i popularnonaukowe, niezbędne dla osób edukujących się – mówi G. Kratiuk. 


Grażyna Kratiuk – kierownik Biblioteki Pedagogicznej Filia w Radzyniu

Co by się zmieniło, gdyby bibliotekę pedagogiczną wcielono w struktury miejskiej?

Jako podległa jednostce słabo finansowanej, straciłaby na znaczeniu, a księgozbiór – z braku środków na jego odnawianie – na aktualności. Mocna marka i dobry wizerunek biblioteki ucierpiałby na połączeniu.

Jak zmiany odczuliby pracownicy biblioteki?

Straciliby dorobek osiągnięty w ciągu wielu lat pracy i musieliby zaczynać karierę zawodową w strukturach miejskiej biblioteki od nowa jako młodszy bibliotekarz. Poza tym biblioteka pedagogiczna prowadzi działania edukacyjne, wspiera naukę, kształcenie i doskonalenie. Tych funkcji nie będzie podejmować w nowych strukturach, bo nie jest to zadaniem bibliotek miejskich.

Połączenie wpłynęłoby na sytuację czytelników?

Z wypowiedzi burmistrza wynika, że nasz księgozbiór byłby okrojony poprzez selekcję wg standardów gromadzenia w bibliotekach publicznych. Tym samym zbiory potrzebne naszym czytelnikom zostałyby zlikwidowane. Biblioteka pedagogiczna prowadzi szeroko rozumianą działalność informacyjną, jedyną w naszym mieście i powiecie, gdzie osoby kształcące się i podnoszące swoje kwalifikacje, pragnące rozwoju intelektualnego, bez konieczności wyjazdu do dużych miast, mogą korzystać z bogatych i ciągle aktualizowanych zasobów bibliotecznych oraz katalogów on-line. Po zmianach na pewno trudno byłoby utrzymać ten standard.

BZ