Region
Źródło: TN
Źródło: TN

Niepokój w PKS-ie

Minister Skarbu Państwa przesłał pismo do burmistrza, w którym informuje, że odrzuca wniosek łosickiego samorządu o komunalizację tutejszego PKS-u.

Wniosek o skomunalizowanie spółki Skarbu Państwa PKS w Łosicach złożył burmistrz Janusz Kobyliński już w czerwcu ubiegłego roku, po przyjęciu uchwały rady miasta i gminy. Gmina chciała nieodpłatnie przejąć akcje PKS-u. Wniosek samorządu popierali pracownicy spółki. Wiele wskazywało na to, że decyzja ministerstwa będzie pozytywna, gdyż wcześniej minister zachęcał do przejmowania PKS-u przez samorządy. Odmowa jest zaskoczeniem zarówno dla samorządu, jak i pracowników przedsiębiorstwa.

Minister Skarbu Państwa, wydając negatywną opinię o przejęciu spółki PKS przez łosicki samorząd, wskazał, że wniosek samorządu nie spełnia wymogów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Przeszkodą okazał się zapis zabraniający przekazanie akcji samorządowi, którego zakres działania jest mniejszy niż obszar, na którym funkcjonuje spółka.

Zdaniem burmistrza Janusza Kobylińskiego argumenty ministra są nietrafione i jeszcze niczego nie przesądzają. – Otrzymaliśmy z ministerstwa pismo z informacją, a nie decyzję, od której nie można się odwołać. Będziemy walczyć o PKS i jestem otwarty na propozycje wszystkich zainteresowanych sprawą – mówi burmistrz. Popierają go wójtowie z powiatu łosickiego.

Początki powstania firmy PKS Łosice sięgają czerwca 1954 r. Wtedy to zarząd PKS-u w Warszawie zorganizował Bazę Transportową PKS w Łosicach jako oddział PKS-u w Siedlcach. Od tego czasu PKS Łosice stał się ważną częścią współczesnej historii Miasta i Gminy Łosice, powiatu łosickiego oraz okolicznych gmin. Po wielu latach funkcjonowania w PKS-owskich strukturach organizacyjnych od 1 lipca 1990 r. PKS uzyskuje na mocy zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej samodzielność i otrzymuje nazwę: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Łosicach.

Od 1 kwietnia 2008 r. w wyniku komercjalizacji dotychczasowe państwowe przedsiębiorstwo zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i otrzymało nazwę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach Sp. z o.o. To jedyne przedsiębiorstwo w kraju działające w mieście, które liczy poniżej 10 tys. mieszkańców. Zasięgiem funkcjonowania obejmuje również tereny powiatów bialskiego i siedleckiego. Utrzymuje regularne linie do Warszawy, Białegostoku oraz Lublina. Zatrudnia 110 pracowników. Od 1984 r. przedsiębiorstwem kieruje (z krótkimi przerwami) Franciszek Kowaluk.

Tadeusz Nieścioruk