Diecezja
Źródło: JS
Źródło: JS

Nieustannie z Panem

W czwartek, 23 czerwca, bp Kazimierz Gurda przyjął czasową profesję od ks. Adama Żelazo oraz pobłogosławił nową pustelnię w Paszkach Dużych k. Radzynia Podlaskiego.

Podczas Eucharystii ks. Adam złożył stosowne ślubowanie na ręce Pasterza Kościoła Siedleckiego oraz otrzymał pozwolenie i błogosławieństwo na prowadzenie eremickiego trybu życia.

W uroczystości uczestniczyli: bp Piotr Sawczuk, kanclerz Kurii Diecezjalnej Siedleckiej ks. kan. Jan Babik, wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego ks. kan. Marek Matusik, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego ks. Jerzy Duda, ekonom diecezjalny ks. Leszek Dąbrowski, dziekan dekanatu radzyńskiego ks. prałat Roman Wiszniewski, ks. Andrzej Żelazo, diecezjalny duszpasterz rodzin ks. kan. Jacek Sereda, burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek oraz grono osób, które pomogły wybudować pustelnię.

Życie pustelnicze, które obrał dobrowolnie ks. Adam Żelazo  przez radykalne odsunięcie się od świata oraz kierowanie się radami ewangelicznymi,  ma pomóc mu jak najlepiej zrealizować własne powołanie do świętości, odnaleźć pokój i nauczyć nieustannego przebywania z Panem. Poświęcając swoje życie na chwałę Boga oraz zbawienie świata, przez praktyki ascetyczne, pokutę i pracę, anachoreta zachowuje w pustelni właściwy i uregulowany wewnętrznymi przepisami indywidualny tryb życia w Kościele, służąc mu charyzmatem kontemplacyjnym, pracą i przykładem radykalnego przyjęcia prawdy Ewangelii. – Ks. Adam Żelazo nie będzie prowadził żadnej działalności duszpasterskiej, dlatego też prosimy o uszanowanie jego całkowitego odosobnienia oraz polecamy go modlitewnej pamięci – podkreśla ks. kan. J. Sereda.

 

JAG