Aktualności
Niższe rachunki już od marca

Niższe rachunki już od marca

Dzięki wymianie kotła na miał na opalany biomasą zmniejszą się we Włodawie opłaty za ogrzewanie i ciepłą wodę.

Podpisana już została umowa na modernizację źródła ciepła z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, tj. OZE. Wykorzystanie biomasy wiąże się z niższą emisją szkodliwych substancji, takich jak dwutlenek siarki czy tlenek węgla, a bilans CO2 pozostaje neutralny. To z jednej strony czyste powietrze miejskie, z drugiej zaś – oszczędność w portfelach mieszkańców, którzy mniej zapłacą za ciepło. Wynika to z tego, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nie ponosi już opłat za prawa do emisji CO2.

Idea modernizacji ciepłowni MPGK powstała kilka lat temu, a początkowe plany zakładały wymianę kilku kotłów i wyceniane były na niemal 100 mln zł. Ostatecznie zdecydowano o wymianie jednego kotła. – Będzie to pierwszy etap modernizacji, który pozwoli na wyjście z systemu handlu emisjami CO2 – mówi prezes MPGK Hubert Ratkiewicz. – To sprawi, że cena za ciepło dla mieszkańców miasta zostanie obniżona. Jeszcze w lutym dostarczamy aneksy do umów, a już od 1 marca obowiązywać będą nowe cenniki, o 20-30% niższe. Dzięki modernizacji ciepłowni MPGK będzie mógł uzyskać status źródła efektywnego energetycznie. Następnie przystąpimy do modernizacji sieci ciepłowniczych na terenie miasta – dodaje.

Przedmiotem umowy – podpisanej w listopadzie między MPGK, a wykonawcą – warszawską firmą Instal – jest zaprojektowanie i wykonanie kotła biomasowego opalanego zrębkami drzewnymi z możliwością spalania biomasy argo wierzby. Kocioł o mocy 6 MW stanie na działce przy ul. Żołnierzy WiN – na terenie istniejącej kotłowni, która produkuje energię cieplną dla mieszkańców Włodawy z przeznaczeniem na ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Wartość inwestycji to ponad 25 mln zł, dofinansowanie unijne to ponad 14,5 mln zł.

JS