Aktualności
Nowa droga

Nowa droga

W Podsuszy miała miejsce ceremonia symbolicznego przecięcia wstęgi oraz poświęcenie przebudowanej drogi powiatowej na odcinku Grębków - Podsusze.

W ramach wartej przeszło 13 mln zł inwestycji drogowcy poszerzyli jezdnię do 6 m, położyli nową nawierzchnię, wybudowali chodniki, pobocza, zjazdy, kanały technologiczne i odwodnienie. Ponadto wykonano oznakowanie oraz przeprowadzono prace pielęgnacyjne zadrzewień. Na modernizację powiatówki przeszło 7,7 mln zł pozyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostała kwota pochodziła z budżetów węgrowskiego starostwa oraz gminy Grębków. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali obecni na spotkaniu parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańców. Nową drogę poświęcił proboszcz par. pw. św. Bartłomieja Apostoła w Grębkowie ks. kan. Marek Zalewski.

MLS