Region
Źródło: TN
Źródło: TN

Nowa dyrektor

Łosicki Powiatowy Urząd Pracy ma nowego dyrektora. Na stanowisko wybrano Danutę Borkowską z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Początek dyrektorowania D. Borkowskiej przypada na trudny okres – aktywne przeciwdziałanie bezrobociu wsparto kwotą o 70% mniejszą niż w roku poprzednim. Ze środków Funduszu Pracy powiat pozyskał do budżetu kwotę 194 tys. zł; z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie pracowników PUP – suma ta jest o 392 tys. zł niższa niż w 2011 r.

Mniej środków

19 grudnia zebrała się społeczna rada zatrudnienia. W posiedzeniu, obok nowej pani dyrektor, udział wzięli też m.in. dyrektor siedleckiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Piotr Karaś, były p.o. dyrektora WUP w Warszawie Edward Wroniewski i starosta łosicki Czesław Giziński. Radzie przewodniczył Michał Raczyński. Podczas posiedzenia podkreślono, że finansowe wsparcie powiatowych urzędów pracy radykalnie się zmniejsza. Taka sytuacja jest konsekwencją zmniejszenia środków z Funduszu Pracy na promocję zatrudnienia i aktywizację regionalnego rynku pracy.

Więcej bezrobotnych

W ciągu minionych jedenastu miesięcy w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 1826 osób, w tym z prawem do zasiłku tylko 141 bezrobotnych. Osób pozostających bez pracy systematycznie przybywa i wszystko wskazuje na to, że liczba ta będzie rosnąć. Zmniejsza się przy tym liczba zgłaszanych wolnych miejsc pracy.


MOIM ZDANIEM

Danuta Borkowska – dyrektor PUP w Łosicach

Nie przewiduję zmian rewolucyjnych. Niemniej – po bliższym zapoznaniu się z funkcjonowaniem urzędu i w związku z ograniczeniem środków finansowych dla powiatowych urzędów pracy – zamierzam ukierunkować działania na aktywizację bezrobotnych bezkosztowo. Widzę tu dużą rolę Centrum Aktywizacji Zawodowej, działającego przy PUP. A co mnie zaskoczyło w funkcjonowaniu łosickiego PUP? Przede wszystkim duża liczba osób trwale bezrobotnych – aż 1046 na 1826 bezrobotnych (dane na koniec listopada). Ponadto 942 osoby są bez doświadczenia zawodowego, a 500 bez zawodowej kwalifikacji; 571 bezrobotnych to osoby do 25 roku życia.

NOT. TN


Danuta Borkowska ukończyła Akademię Podlaską w Siedlcach, a następnie podyplomowe studia w zakresie służby cywilnej, administracji publicznej, zarządzania jednostkami terenowymi oraz rozwoju regionów, a także studia zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków unijnych. Ostatnio pracowała w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie jako kierownik zespołu ds. projektów, a wcześniej w PUP w Siedlcach m.in. na stanowisku zastępcy dyrektora tej placówki.

Tadeusz Nieścioruk