Aktualności
Nowa placówka muzealna

Nowa placówka muzealna

Miejscy społecznicy tworzą w Dęblinie Historyczną Izbę Regionalną. Zaczęli od inwentaryzacji i przygotowania zbiorów.

Planowane muzeum powstanie w wyremontowanym budynku usytuowanym obok Miejskiego Domu Kultury nad Wisłą. Całość inwestycji będzie realizowało Towarzystwo Przyjaciół Dęblina. 22 tys. zł na pozyskanie i ekspozycję zbiorów otrzymano z programu Narodowego Instytutu Muzeów „Izby Pamięci”.

 

Historyczna mozaika

W tworzącym się muzeum mają być wystawione eksponaty o tematyce związanej z historią miasta. Towarzystwo zamierza choćby pozyskać i pokazać artefakty pozostałe po Ośrodku Historii Węzła PKP w Dęblinie, który został rozwiązany w latach 80 ubiegłego wieku. – Pojawił się pomysł, aby jedno z pomieszczeń przeznaczyć na ekspozycję wyposażenia dawnych warsztatów rzemieślniczych, tj. krawieckiego, szewskiego, fotograficznego, stolarskiego, ślusarskiego, fryzjerskiego itp., z których słynęła przedwojenna rzemieślnicza osada Irena, będąca obecnie dzielnicą Dęblina – zaznacza Grażyna Szczepańska, prezes TPD.

Ukazana zostanie także historia dęblińskich instytucji: szkół, banków, Powszechnej Spółdzielni Spożywców, straży pożarnej i klubów sportowych, które już nie istnieją. – Oprócz tego zaprezentujemy eksponaty związane z 15 Pułkiem Piechoty „Wilków” oraz dęblińską konspiracją podczas II wojny światowej – wylicza pani prezes.

 

Mieszkańcy mają głos

Prace nad tworzeniem izby pamięci już ruszyły i przebiegają dwutorowo. Z jednej strony prowadzone są rozmowy z mieszkańcami w sprawie koncepcji zagospodarowania placówki i eksponatów, które będą w niej prezentowane. Odbywa się to podczas spotkań. Do tej pory TPD opowiedziało o swoich pomysłach młodzieży ze szkół podstawowych nr 2, nr 5 oraz z liceum ogólnokształcącego. Innym miejscem promocji inicjatywy stała się biblioteka. Spotkali się w niej dorośli mieszkańcy miasta, w tym nowy burmistrz Dariusz Bytniewski, który także wspiera akcję.

Równolegle trwają zabiegi nad inwentaryzacją tego, co już udało się zebrać, i nad pozyskaniem kolejnych artefaktów. Dlatego Towarzystwo Przyjaciół Dęblina zachęca do dzielenia się i przynoszenia różnych pamiątek związanych z historią miasta oraz gminy Irena, czyli zdjęć, dokumentów, listów, wyposażenia dawnych warsztatów rzemieślniczych itp. – W ten sposób możemy utrwalić i zabezpieczyć materialne dziedzictwo kulturowe Dęblina – zaznacza G. Szczepańska. Otwarcie Izby ma nastąpić 14 września.

Tomasz Kępka