Region
Źródło: HAH
Źródło: HAH

Nowatorsko o bezpieczeństwie

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach uruchamia nowy kierunek studiów - kryminologię stosowaną. - Istnieje pilna potrzeba interdyscyplinarnego spojrzenia na przestępczość, badanie jej przyczyn i metody zwalczania - przyznaje prof. Brunon Hołyst, znany w kraju specjalista od kryminologii.

Powołanie kierunku było możliwe dzięki współpracy trzech wydziałów: humanistycznego, nauk ścisłych i przyrodniczego. - Interdyscyplinarność jest warunkiem koniecznym, aby można było proces edukacji tak zaplanować, żeby osiągnąć efekty, które będą gwarantowały odnalezienie się absolwentów na rynku pracy.

 To kształcenie jest naprawdę nowatorskie. Po raz pierwszy trzy wydziały tworzą interdyscyplinarny kierunek studiów – mówi prof. Tamara Zacharuk, rektor uniwersytetu.

Przyznaje też, że nieoceniona była pomoc profesorów: Andrzeja Bałandynowicza oraz Brunona Hołysta. Obaj naukowcy to wysokiej klasy specjaliści od resocjalizacji, prawa, wiktymologii i kryminologii. – Od wielu lat mamy do czynienia z ekspansją kierunku bezpieczeństwo narodowe. Natomiast nie ma połączenia humanistyki z naukami ścisłymi, przyrodniczymi, czyli rzeczywistej wiedzy interdyscyplinarnej, która by pokazała człowiekowi, gdzie są rzeczywiste zagrożenia dla bytowania jednostki, społeczeństw, kultury – zauważa prof. A. Bałandynowicz. – Chcemy pokazać, że nie trzeba uciekać od matematyki, chemii, fizyki, bo jest takie spektrum jak kryminalistyka, która wchodzi w każdą dziedzinę wiedzy, tworzy nową jakość w postaci kryminologii stosowanej i może to zrobić człowiek, który ma duszę humanisty – zwraca uwagę profesor.

Wszechstronny program studiów

– Dziękuję pani rektor, która była łaskawa podjąć pozytywną decyzję, żeby ten kierunek powstał. Dziękuję też panu profesorowi, że namówił mnie do współpracy. Kryminologia jest bardzo bliska pedagogice, socjologii i psychologii. Nasz program jest unikatowy, bo jest bardzo wszechstronny – stwierdza prof. B. Hołyst. I dodaje: – Istnieje pilna potrzeba takiego interdyscyplinarnego spojrzenia na przestępczość, badanie jej przyczyn i metody zwalczania.

Studenci kryminologii stosowanej będą nabywali wiedzę teoretyczną i praktyczną uwzględniającą obszar nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych, oraz uczestniczyli w pracach naukowych i projektach badawczych. – Przede wszystkim są to przedmioty, które na taką skalę nie były j prowadzone na naszej uczelni, więc jest to też wyzwanie w celu ich odpowiedniego przygotowania – zwraca uwagę Adam Bobryk, rzecznik uczelni. – Na naszym terenie funkcjonuje wiele instytucji, które będą biorcami naszych absolwentów, np. zakłady karne, policja i inne jednostki, które dotychczas musiały szkolić kadry daleko od naszego miasta. Teraz zapewnimy im możliwość kształcenia na miejscu – dodaje rzecznik.

Po skończeniu kierunku będzie można liczyć na pracę w instytucjach, takich jak: policja, prokuratura, służba więzienna i kuratorska, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Celna, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna czy Inspekcja Ochrony Środowiska. – Absolwenci kryminologii wpłyną na podniesienie poziomu pracy w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Będą mieli wiedzę potrzebną zarówno do zwalczania, jak i zapobiegania przestępczości. Program jest tak skonstruowany, że daje unikatowe wykształcenie w takich dziedzinach, jak psychologia kryminalistyczna, socjologia kryminalistyczna, kryminalistyka i kryminologia – podkreśla prof. B. Hołyst.

Na początek 60 studentów

Na pierwszy rok licencjackich studiów dziennych uczelnia planuje przyjąć 60 kandydatów. Oferta kierowana jest przede wszystkim do tegorocznych maturzystów. – Ale też do osób, które już wybrały kierunek, ale chciałyby go zmienić, albo skończyły studia, ale myślą jeszcze o czymś innym – zaznacza prof. T. Zacharuk. Mile widziani będą także pracownicy służb mundurowych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

HAH