Aktualności
Nowe drogi

Nowe drogi

W najbliższych miesiącach na terenie kilku gmin naszego regionu zostanie zmodernizowanych ponad 12 km dróg.

Ich remont będzie współfinansowany ze środków pozyskanych w ramach realizacji międzynarodowego projektu pt. Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy. 12 kwietnia lider projektu po stronie Polski – wójt gminy Jabłoń Dariusz Łobejko – podpisał stosowne dokumenty, dzięki którym samorządy z naszego regionu otrzymają ok. 5 mln zł wsparcia. Są to: gminy Jabłoń, Milanów, Wisznice, Sosnówka, Rossosz, powiat parczewskim, a także białoruska gmina Znamienka i gmina Zabrody z Ukrainy. 

 

MLS