Kultura
Źródło: TK
Źródło: TK

Nowe działania i inicjatywy

7 tys. zł otrzyma Miejsko-Gminne Centrum Kultury na inicjatywy kulturalne w ramach projektu „Dom Kultury +”. Gmina Ryki jest jedną z nielicznych w województwie, która skorzysta z takiej dotacji.

Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury. W ramach projektu wpłynęło 126 wniosków z całej Polski. W imieniu Ryk dokumenty pod kierownictwem Bogumiły Porowskiej, dyrektor Miejsko- Gminnego Centrum Kultury, przygotowali Donata Jurzysta-Łukasiak i Paweł Warowny.

Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoniono 50 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na pierwszy etap projektu. Środki te otrzyma również rycki MGCK.

Odkryć talenty

Program jest skierowany do domów kultury, ale efekty jego wprowadzenia odczują najbardziej mieszkańcy miasta i gminy. Instytucje kulturalne wraz z wolontariuszami zbadają przestrzeń miasta i gminy, rozpoznając potrzeby mieszkańców. W tym celu przeprowadzą m.in. ankiety, wywiady i spacery badawcze. Po zdiagnozowaniu aktualnej sytuacji zaproponują nowatorskie działania animacyjne. A wszystko po to, by odkrywać nowe talenty, wzmacniać potencjał społeczny mieszkańców oraz tworzyć projekty, z których skorzysta lokalna społeczność oraz przestrzeń publiczna. Ostatecznie wzmocniona zostanie też pozycja domu kultury jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich.

Z udziału w projekcie nie kryje zadowolenia dyrektor MGCK. Być może z tego programu zrodzą się ciekawe propozycje, nie zawsze dostrzegane przez centrum, a często ukrywane przez osoby niemające odwagi ujawnić swoich pomysłów. Będzie to więc dobra przestrzeń na nowe działania i inicjatywy – mówi B. Porowska.

Z pomocą wolontariuszy

Pierwsze spotkanie wolontariuszy chcących uczestniczyć w programie odbyło się 7 kwietnia w ryckim pałacyku. Pośród kilkudziesięciu zgromadzonych osób nie zabrakło młodzieży, dorosłych i seniorów. Wielu z nich współpracuje z MGCK już od dawna, ale przyszli i tacy, którzy chcieliby dopiero nawiązać relacje. Czwartkowe spotkanie prowadziły trenerki z Lublina Agnieszka Duda-Jastrzębska i Marta Nazaruk-Napora. Obie są absolwentkami socjologii i fachowo zajmują się diagnozowaniem kulturalnych potrzeb społeczności lokalnych. Pomogły wolontariuszom rozpoznać mocne i słabe strony aktualnej sytuacji. Będą też nadzorowały kolejne działania, które doprowadzą do konkretnych efektów w przyszłości.

Tomasz Kępka