Rozmaitości
Źródło: AWAW
Źródło: AWAW

Nowe możliwości

Wydział nauk o zdrowiu i nauk społecznych Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej otrzymał kategorię naukową B. Taką decyzję podjęło ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego.

Dzięki wyróżnieniu uczelnia pozyska dodatkowe środki. Resort przez cztery lata ma finansować badania naukowe, które będą kolejnym argumentem podczas starania się o uzyskanie uprawnień doktoryzowania w naukach o zdrowiu. Kategorie B posiadają obecnie m.in. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

– Na wydziale nauk o zdrowiu i nauk społecznych PWS kształci się dziś około 1,4 tys. studentów. Realizujemy liczne projekty badawcze, obejmujące diagnostykę serologiczną przeciwko hantawirusom i zapaleniu wątroby typu E, aktywność fizyczną kobiet i mężczyzn, poziom metali ciężkich w surowicy krwi pacjentów dializowanych w różnych ośrodkach oraz częstości występowania latentnego zakażenia prątkiem gruźlicy – wylicza Renata Karwacka, dyrektor gabinetu rektora PSW i jednocześnie rzecznik prasowy uczelni.              

Światowa współpraca

Nasza rozmówczyni dodaje, że z chwilą uzyskania kategorii naukowej B MNiSW działania wydziału mają zmierzać do realizacji rozpoczętych już tematów badawczych, ale także poszukiwań nowych obszarów, wynikających z pozyskania środków na badania statutowe, na utrzymanie potencjału badawczego i specjalistycznych urządzeń. Badania te będą obejmowały tematykę diagnostyki chorób zakaźnych, dietetykę, kulturę fizyczną, odżywianie, fizjoterapię i pedagogikę.

Pani rzecznik podkreśla, że bialska uczelnia jest poważnym partnerem wielu bardziej doświadczonych jednostek naukowych. W niektórych projektach pełni nawet rolę wiodącą. PSW realizuje program „Erasmus+”. Dzięki niemu współpracuje m.in. z Portugalią, Hiszpanią, Węgrami, Słowacją, Chorwacją, Litwą, Łotwą, Estonią i Turcją. Współpraca polega na wymianie kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej. Z kolei studenci PSW mają możliwość wyjazdu na część studiów lub praktykę do uczelni zagranicznej.

Magisterka z fizjoterapii

Innym rodzajem współpracy jest poszerzana przez PSW siatka uczelni zagranicznych z całego świata, z którymi podpisywane są umowy na różnego rodzaju badania naukowe, realizacje wspólnych projektów, organizacje wspólnych konferencji czy przygotowanie publikacji. W takim zakresie bialska uczelnia współpracuje m.in. z Ukrainą, Czechami i Rosją.

– Od nowego roku będziemy prowadzić studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. To szósty kierunek na naszej uczelni, który uzyskał uprawnienia drugiego stopnia (studia magisterskie), a zarazem czwartym na wydziale nauk o zdrowiu i nauk społecznych – po zdrowiu publicznym, pielęgniarstwie oraz turystyce i rekreacji – wylicza R. Karwacka. Uczelnia nie narzeka na brak studentów. Kierunki związane z ochroną zdrowia od kilku lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno polskiej, jak i zagranicznej młodzieży. Taki trend na pewno będzie się utrzymywał.

AWAW