Aktualności
Nowe możliwości

Nowe możliwości

Trwa rekrutacja uczniów do projektu „Szkoły nowych możliwości - modernizacja kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Zespołem Szkół nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie.

Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie oferty placówki poprzez wdrożenie programów rozwojowych poprawiających skuteczność edukacji zawodowej. Założenie zostanie zrealizowane dzięki dostosowaniu oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy m.in. poprzez współpracę z pracodawcami i uczelniami, staże krajowe i zagraniczne, specjalizację klas w zasadniczej szkole zawodowej (elektryk, monter sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych). Od przyszłego roku szkolnego w technikum uruchomiony zostanie nowy kierunek – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wartość projektu opiewa na ponad 1 mln 800 tys. zł.

MLS