Rozmaitości
Źródło: MGCK Ryki
Źródło: MGCK Ryki

Nowe pomysły mile widziane

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach realizuje program Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. W planach jest urozmaicenie przestrzeni miejskiej i aktywizacja społeczeństwa.

Mimo zastoju spowodowanego lockdownem w ryckim pałacyku tętni życie. Zielone światło dla podejmowania działań dało Narodowe Centrum Kultury, przyznając miastu grant w ramach programu „Kultura na tak”. Dzięki niemu i pomocy mieszkańców zostaną opracowane i zrealizowane nowe projekty kulturalne. Obejmą one obszar zarówno miasta, jak i gminy. Najwięcej będzie działo się wiosną, ale pierwsze kroki w celu przeprowadzenia akcji już zostały podjęte. Kilka tygodni temu centrum kultury w Rykach nawiązało współpracę z pracownią badawczą. - Wybraliśmy pracownię etnograficzną im. Witolda Dynowskiego z Warszawy - informuje Donata Jurzysta-Łukasiak, dyrektor MGCK. Do tej pory udało się przeprowadzić część diagnozy. Badaniom zostali poddani pracownicy centrum kultury. Wkrótce jednak odbędą się spotkania, ankiety, warsztaty badawcze i rozpytki wśród mieszkańców. Wezmą w nich udział głównie osoby dorosłe i młodzież. - Na podstawie badań zostanie opracowana diagnoza.

Powinna być gotowa na przełomie maja i czerwca. Wtedy też ogłosimy konkurs dla mieszkańców na inicjatywy lokalne w naszej gminie – zaznacza D. Jurzysta-Łukasiak.

Do wyboru inicjatyw zostanie powołana komisja, która oceni je pod kątem zgodności z regulaminem i założonymi celami. W toku obrad zostaną wyłonione najciekawsze i najbardziej innowacyjne pomysły. Wybrane inicjatywy przejdą następnie do etapu realizacji z wykorzystaniem otrzymanego dofinansowania. Dysponent środków pomocowych zarezerwował na etap dyskusyjny 8 tys. zł, zaś na realizację wybranego przedsięwzięcia 22 tys. zł.

 

Wpisać się w rewitalizację

Rozpoczynany projekt jest już kolejnym, jaki w ciągu ostatnich lat prowadziło ryckie centrum kultury. Pięć lat temu – również w ramach grantu z NCK – był realizowany projekt pod hasłem „Kreatywni kulturalnie”. W jego efekcie na starym rynku powstała „Galeria pod chmurką”. Znajdują się na niej dawne fotografie pokazujące przeszłość miasta i ludzi w nim żyjących.

W tym roku dyrekcja i pracownicy domu kultury uczestnicząc w projekcie, chcieliby wpisać się m.in. w postępującą rewitalizację starego miasta. – Chcielibyśmy zagospodarować tę przestrzeń publiczną poprzez zainicjowanie w niej nowatorskich działań kulturalnych – tłumaczy dyrektor MGCK. Dom kultury ma także zamiar nawiązać współpracę z osobami i grupami nieformalnymi. Chodzi o odkrywanie nowych talentów, potencjału kulturowego w społeczeństwie oraz wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców. Aby było to możliwe, potrzebna jest aktywność. – Zachęcamy więc do udziału w badaniach i przedstawiania własnych pomysłów – podsumowuje D. Jurzysta-Łukasiak.

Tomasz Kępka