Region
Źródło: MEiN
Źródło: MEiN

Nowe programy i wyzwania

To był dobry rok pełen wyzwań, ale dużo lepszy niż poprzedni - powiedział Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, podczas ogólnopolskiego zakończenia roku szkolnego, które odbyło się w I Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w katedrze sprawowana pod przewodnictwem bp. Kazimierza Gurdy. W homilii biskup podkreślił, że sprawowana Eucharystia jest dziękczynieniem Panu Bogu za miniony czas pracy. - Wszyscy oddajemy Panu Bogu trud minionego roku: radości i trudności, osiągnięcia i porażki. Stajemy przed Bogiem, który jest źródłem życia, mądrości, wiedzy i miłości - zaznaczył. W nawiązaniu do przeżywanej tego dnia uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa biskup podkreślił, że pozwala ona zobaczyć, jak bardzo Bóg kocha człowieka. - W sercu Jezusa znajduje miłość każdy człowiek. Ono nikogo nie wyklucza. Jeśli tylko ktoś pragnie być kochanym, Jezus w swoim sercu obejmuje go swoją miłością - stwierdził bp K. Gurda.

Sprawowana Msza św., jak zaznaczył biskup, to także okazja do dziękczynienia Panu Bogu za szkoły, które spełniają ważną rolę w kształtowaniu umysłów i serc młodych ludzi. – To w szkole dzieci i młodzież otrzymują wiedzę konieczną do zrozumienia siebie i otaczającego świata. Szkoła uczy szacunku do drugiego człowieka i miłości do ojczyzny, jej historii i teraźniejszości – wyliczał. Jednocześnie przypomniał, że najważniejszą rolę w duchowej formacji dzieci spełnia rodzina. – Wartości, jakimi żyje, przekazywane są z pokolenia na pokolenie. To wierzący rodzice wraz z katechetami powinni zachęcać dzieci, by zaufały Jezusowi i pozwoliły się prowadzić Dobremu Pasterzowi – podkreślił bp K. Gurda.

Zwracając się do rodziców, nauczycieli i katechetów, biskup zaapelował: – Dbajmy o pełny rozwój dzieci i młodzieży. Zadbajmy o ich rozwój intelektualny, a także o rozwój duchowy. Niech pogłębiają swoją relację z Jezusem. W oparciu o Jego nieskończoną miłość niech budują swoje człowieczeństwo.

 

Wsparcie dla szkół niesamorządowych

Dalsza część uroczystości odbyła się w I KLO. – To był rok szczególny, w którym każdy nauczyciel i uczeń nie tylko dokładali starań, by rozwinąć swoją wiedzę i swój ludzki charakter, ale także dlatego, że stanęliśmy wobec trudnego zadania odbudowania więzi społecznych i kulturowych naderwanych przez pandemię – powiedział dyrektor liceum ks. kan. Jacek Świątek. – Ponadto to był rok, w którym pod naciskiem wojny na Ukrainie, każdy z nas musiał dokonać rewizji swojego przywiązania do narodowej tożsamości i otwarcia się na naglące potrzeby osób dotkniętych dramatem niezawinionego cierpienia. Wielką radością dla naszej szkolnej rodziny jest fakt, iż wielu z nas ten życiowy egzamin przeszło pozytywnie. Cieszymy się też, że ten dzień możemy przeżywać w gronie zacnych gości – dodał ks. J. Świątek. Dyrektor przypomniał także historię szkoły, która w przyszłym roku będzie obchodzić 100-lecie swoich początków i 25-lecie odrodzenia.

– To był dobry rok pełen wyzwań, ale dużo lepszy niż poprzedni – stwierdził minister edukacji. – 1 września wróciliśmy do szkoły w trybie stacjonarnym. I to jest niezwykły dar. Człowiek dopiero wtedy, kiedy traci możliwość normalnego funkcjonowania, wie, co to znaczy nie mieć możliwości przychodzenia do szkoły i pobierania normalnych nauk od swoich nauczycieli – stwierdził. Szef resortu mówił także o programach i przedsięwzięciach realizowanych przez ministerstwo edukacji, ukierunkowanych na unowocześnienie placówek, a także wsparcie uczniów po pandemii. – W ponad 90% szkół za blisko 200 mln zł przeprowadzono zajęcia wspomagające. Niewątpliwie pozwoliły one na nadrobienie choćby części zaległości wynikających z nauki zdalnej – zaznaczył.

Minister edukacji podkreślił, że na przyszły rok szkolny ministerstwo również przygotowało nowe przedsięwzięcia i programy. – Jesteśmy w szkole katolickiej, niesamorządowej. Takich placówek prowadzonych przez stowarzyszenia albo podmioty katolickie jest niemało i uczą się w nich tysiące dzieci. Mamy podstawy prawne, które pozwalają wspierać wszystkie szkoły w Polsce, bez względu na to, czy są one prowadzone przez samorządy, czy podmioty niesamorządowe. 15 lipca ruszamy z nowym programem wsparcia inwestycyjnego szkół niesamorządowych – stwierdził P. Czarnek, jednocześnie zachęcając dyrektora KLO do złożenia wniosku.

Szef resortu edukacji życzył całej społeczności szkolnej udanych i spokojnych wakacji oraz bezpiecznego powrotu do obowiązków szkolnych 1 września.

Na zakończenie P. Czarnek wręczył dyrektorowi KLO dyplom ministra edukacji i nauki „Laur Niepodległości”, a najlepsi uczniowie liceum odebrali nagrody za wybitne wyniki w nauce i dodatkowe osiągnięcia.

HAH