Region
Nowe-stare centrum

Nowe-stare centrum

Prace remontowo-budowlane w ramach projektu „Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo-parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych” zostały zakończone!

W piątek, 24 października, nastąpiło oficjalne podsumowanie i oddanie do użytku inwestycji. Rewitalizacja centrum, połączona z przebudową targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości, została zrealizowana dzięki pozyskanym środkom unijnym. Jak zaznaczają władze, to jedno z największych przedsięwzięć miasta w ostatnich latach.

Do Miejskiej Biblioteki Publicznej, w której rozpoczęły się uroczystości, przybyli m.in. włodarze i radni miasta oraz okolicznych gmin, a także przedstawiciele wykonawców inwestycji. Po przedstawieniu prezentacji z realizacji obu projektów burmistrz Stanisław Włodarczyk wręczył okolicznościowe dyplomy oraz podziękowania, a następnie oprowadził gości po odnowionym obszarze. Projekt przebudowy zakładał unowocześnienie zaplecza technicznego i przestrzeni publicznej w centrum miasta oraz prace na terenie zabytkowego parku. Został zatem przede wszystkim zmodernizowany park przed siedzibą urzędu miasta i wokół niej, przebudowane ulice: Żabia, Wąska, Rynek, Wiatraczna, PCK, Bankowa, Piłsudskiego oraz Przechodnia. Modernizacja nie ominęła również Okólnej i Placu „Orląt” Dęblińskich.

Prace na terenie zabytkowego parku objęły m.in.: wymianę nawierzchni alejek parkowych dla ruchu pieszego oraz kołowego, zamontowanie ławek i oświetlenia, wykonanie miejsc parkingowych w sąsiedztwie pałacu, remont zabytkowego ogrodzenia. Zabiegom konserwacyjno-pielęgnacyjnym poddano także stare, najcenniejsze drzewa parkowe.

Gratulacje i życzenia

Przecięcie symbolicznej wstęgi odbyło się na placu przed urzędem miasta, przy dębach pamięci. Ks. Zbigniew Daniluk – proboszcz parafii pw. Piusa V Papieża, uroczyście poświęcił inwestycję. Marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski skierował słowa uznania dla działań lokalnego samorządu, życząc jednocześnie kolejnych tak owocnych inicjatyw. Całkowita wartość projektu to prawie 22 mln zł. Wsparcie UE stanowiło niemal połowę tej kwoty.

GU