Sport
Nowe stare władze

Nowe stare władze

W kolejnej kadencji działalnością MKP Pogoń Siedlce będą kierować dotychczasowe władze.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze MKP Pogoń Siedlce nie cieszyło się zbyt dużą frekwencją. Na sali obrad urzędu miasta, gdzie odbywało się zebranie, pojawiło się tylko 43 z 161 uprawnionych go głosowania, co stanowi zaledwie 26% ogólnej liczby deklarujących przynależność do MKP Pogoń. Spotkanie prowadzone przez Krzysztofa Karasia przebiegało sprawnie. Po formalnych procedurach jego najważniejszymi punktami było wystąpienie prezesa ustępującego zarządu Łukasza Jarkowskiego, sprawozdanie komisji rewizyjnej, dyskusja oraz wybór nowych władz klubu.

Prezes Ł. Jarkowski w swoim wystąpieniu podkreślił rolę klubu w mieście i regionie, jednak najbardziej skupił się na sytuacji finansowej. Zaznaczył, że zwłaszcza w 2021 r. była ona zła, gdyż Pogoń miała ok. 1,5 mln zł długu, który obecnie udało się zmniejszyć do ok. 850 tys. zł. Powinien on zostać spłacony do końca obecnego sezonu. Wspomniał, że obecnie zaległości finansowe względem pracowników sięgają jednego miesiąca. Jak podkreślił, klubowi nie grozi już upadek, co było realne jeszcze rok wcześniej. Prezes zaznaczył, że posiadane środki finansowe wydawane są bardzo racjonalnie i apelował o jak największe zaufanie oraz wsparcie ze strony samorządu, na które, jak to określił, Pogoń jest skazana. Podziękował też tym wszystkim, którzy wspierają klub w jego działalności i finansach. Po wystąpieniu prezesa komisja rewizyjna reprezentowana przez jego przewodniczącego Andrzeja Filipiuka wniosła o udzielnie absolutorium ustępującemu zarządowi. Dyskusja, która miała miejsce, poświęcona była głównie wynikom i funkcjonowaniu pierwszego zespołu oraz po części wyjaśnieniu spraw związanych z finansami klubu.

 

Pełne poparcie

Zasadniczym punktem zebrania były wybory nowych władz klubu. Zadecydowano, że nowy zarząd będzie się składał z sześciu członków, komisja rewizyjna z czterech, a wybory zgodnie ze statutem będą tajne. Zgłoszono sześciu kandydatów do zarządu i czterech do komisji rewizyjnej. W wyniku głosowania wszyscy zgłoszenie kandydaci otrzymali stuprocentowe poparcie. Po ukonstytuowaniu się zarządu, prezesem pozostał Łukasz Jarkowski, wiceprezesami zostali Kamil Otton i Piotr Woźnica, skarbnikiem klubu – Robert Wicenciak, a nowymi jego członkami – Marcin Walczuk i Adam Sabiniak. Funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej nadal będzie pełnił Andrzej Filipiuk, wiceprzewodniczącym został Stanisław Nieczyporuk, sekretarzem – Mariusz Wołosz, z kolei członkiem komisji – Wojciech Walczuk.

Na zakończenie zebrania głos zabrał wiceprezydent miasta Robert Szczepanik, który życzył powodzenia Pogoni, a także zadeklarował, że miasto w miarę swoich możliwości będzie się starać pomagać klubowi.

 

Formuła się wyczerpała

Na podstawie tego zebrania widać wyraźnie, że formuła klubu działającego jako stowarzyszenie praktycznie się już wyczerpała. Niewielka liczba członków uczestniczących w najważniejszym spotkaniu klubowym, do tego formalne procedury i sposób działania klubu jako stowarzyszenia już nie nadążają za obecnymi czasami i wymogami organizacyjnymi oraz finansowymi. Kluby niższych lig, ze względu na zakres działalności i możliwości, niejako skazane są na stowarzyszenia, ale drugoligowy zespół grający na poziomie centralnym jest już zbyt skrępowany w tej formule, by być bardziej elastycznym, dynamiczniejszym, łatwiejszym w prowadzeniu i mieć w związku z tym większe możliwości rozwojowe. Polski Związek Piłki Nożnej już dawno podjął decyzję, że kluby grające w Ekstraklasie muszą być spółkami w różnej formule, to dotyczy też pierwszoligowców. Zapewne już niedługo będzie to również wymogiem w II lidze. Pogoni w obecnej sytuacji, głównie finansowej, nie stać na ruchy w tym kierunku, ale zapewne wcześniej czy później będzie musiała to zrobić. Była na to szansa, kiedy do klubu wchodził Sławomir Kiełbus, ale sprawy potoczyły się inaczej, niż zakładano i Pogoń dalej działa jako stowarzyszenie. Uchwała walnego zebrania członków Pogoni z 2019 r. pozwala jednak klubowi na przekazanie sekcji piłkarskiej do utworzonej spółki.

Andrzej Materski