Diecezja
Nowe władze Akcji Katolickiej

Nowe władze Akcji Katolickiej

14 maja odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranego Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Jego prezesem został Tadeusz Federczyk z parafii MB Częstochowskiej w Gręzówce. Natomiast na wiceprezesów wybrano siedlczan Agnieszkę Szewczak (par. św. Józefa) oraz Janusza Leśniaka (par. Bożego Ciała). Sekretarzem DIAK został Zygmunt Czeczelewski (par. Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej), a skarbnikiem Marian Pałdyna (par. Ducha Świętego w Siedlcach). Poza nimi w skład zarządu weszli: Roman Golec (par. św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim), Irena Konstantynowicz (par. św. Jana Chrzciciela w Parczewie), Julianna Oksiutowicz (par. św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim) oraz Józef Piesio (par. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie). Asystentem diecezjalnym został ks. Wojciech Hackiewicz.

Akcja Katolicka to stowarzyszenie, w którym świeccy starają się w łączności z biskupem i z kapłanami służyć wiernie i aktywnie rozwojowi całej chrześcijańskiej wspólnoty i ożywiać duchem wszystkie dziedziny życia. Władze DIAK zapraszają do swojego grona każdego, kto chce pracować nad sobą w duchu Ewangelii, a swoim życiem udowadniać, że nie jest tylko „teoretycznym” chrześcijaninem.

3 PYTANIA
Tadeusz Federczyk – prezes zarządu DIAK

Czy wprowadzi Pan jakieś zmiany w działalności Akcji Katolickiej w naszej diecezji?

Jako nowy prezes chciałbym kontynuować wszystko to, co działo się w stowarzyszeniu do tej pory. Oczywiście chciałbym sprostać wyzwaniom, przed którymi AK staje dzisiaj. Po pierwsze powinniśmy rozszerzyć zakres podejmowanych działań. Moim marzeniem jest powrót do przedwojennej tradycji prowadzenia świetlic, przedszkoli czy szkół. Powinniśmy angażować się w realizację różnych projektów, również tych finansowanych z pieniędzy unijnych. Chciałbym, żebyśmy tworzyli wspólnotę osób pomagających sobie. Musimy uczyć się, jak w praktyce dnia codziennego realizować ewangeliczne zasady. I co ważne – nie wstydzić się tego.

Na czym stowarzyszenie skupi teraz swoją działalność?

W AK są dwa nurty pracy: formacja oraz wyjście do ludzi, angażowanie się. Zarząd DIAK będzie przede wszystkim pomagał parafialnym oddziałom w skutecznym realizowaniu tych zadań.

Jak liczna jest obecnie AK?

W naszej diecezji mamy 34 parafialne oddziały liczące ponad 500 członków. Od kilku lat ta liczba jest stała, co, nawiasem mówiąc, warto byłoby zmienić. To kolejne wyzwanie.

Kinga Ochnio