Aktualności
Nowe wodociągi i oczyszczalnie

Nowe wodociągi i oczyszczalnie

W marcu rozpoczęły się prace związane z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Łuniew. W ramach inwestycji powstaje m.in. ponad 750 m wodociągu, z którego popłynie woda z ujęcia w Halasach.

Będzie on przebiegał przez tereny zabudowy zagrodowej i obszary upraw polnych, co pozwoli w przyszłości rozbudowywać go na inne rejony gminy. Możliwe będzie m.in. wykonanie węzłów połączeniowych z siecią wodociągową w Łukowisku, a tym samym z planowanym rurociągiem magistralnym, zasilanym z gminnego ujęcia wody w Halasach. Dzięki planowanym działaniom dostęp do wody będą miały nieruchomości zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie z budowanymi autostradą A2 i drogą ekspresową S19. Równolegle do prac przeprowadzanych w Łuniewie przy szkołach podstawowych w Krzewicy, Tłuśćcu, Rudnikach, Misiach i Rogoźnicy powstają oczyszczalnie ścieków. Łączna wartość wszystkich prac opiewa na blisko 1,4 mln zł. Przeszło 63% tej kwoty gmina pozyskała z dofinansowania pochodzącego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

MLS