Rozmaitości
Źródło: JAG
Źródło: JAG

Nowe zasady

Ustawa o kierujących pojazdami, która zacznie obowiązywać 19 stycznia, zmienia nie tylko sposób przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy, ale także rozliczania punktów karnych.

Nowa ustawa wprowadza zmiany w wielu aktach prawnych, m.in. ustawie z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późn. zm.) czy ustawie z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874, z późn. zm.).

Dotychczas po przekroczeniu 24 punktów karnych w ciągu jednego roku kierujący tracił prawo jazdy. Według nowych zasad zostanie on skierowany na kurs reedukacyjny i badanie psychologiczne, ale nie straci prawa jazdy. Kurs ten należy odbyć w ciągu jednego miesiąca od otrzymania skierowania. Potrwa on około pięciu dni, a jego koszt wyniesie około 500 zł. Należy również pamiętać o przedstawieniu stosownego zaświadczenia staroście – bez tego nie będzie można dalej poruszać się pojazdem.

Jeśli kierowca zgromadzi 24 punkty w ciągu kolejnych pięciu lat od odbycia kursu reedukacyjnego, straci prawo jazdy. Zgodnie z nową ustawą nie będzie już szkoleń likwidujących sześć punktów karnych. W takiej sytuacji odzyskanie prawa jazdy wiązać się musi z ponownym odbyciem kursu i zdaniem egzaminów. Ważną kwestią jest również fakt, że kierowca, który popełnił wykroczenie, będzie mógł otrzymać jednorazowo maksymalnie dziesięć punktów karnych.

JAG