Aktualności
Źródło: PODLASIE
Źródło: PODLASIE

Nowy biskup pomocniczy diecezji siedleckiej

Ks. prałat Piotr Sawczuk - wikariusz generalny diecezji siedleckiej został mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem pomocniczym tej diecezji.

Urodził się 29 stycznia 1962 r. jako jedyne dziecko w małżeństwie Henryka i Zofii z domu Guberska – Sawczuk. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne w miejscowości Kornica. Ochrzczony został 25 lutego 1962 r. w kościele parafialnym w Kornicy w diecezji siedleckiej i otrzymał imiona Piotr Henryk. W tym kościele przyjął sakrament bierzmowania 1 września 1979 r. Ojciec, Henryk zmarł 7 czerwca 2012 r. Szkołę Podstawową ukończył w Kornicy w 1977 r., a Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej w 1981 r. Już od trzeciej klasy podstawówki był ministrantem, a później lektorem.

Zaraz po maturze zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Po sześciu latach studiów filozoficzno-teologicznych, otrzymał 6 czerwca 1987 r. w katedrze siedleckiej święcenia kapłańskie z rąk bp. dr. Jana Mazura.

Przez dwa lata był wikariuszem w parafii Wisznice. W tym czasie napisał i obronił pracę magisterską na Wydziale Teologicznym KUL, uzyskując 21 czerwca 1988 r. tytuł magistra teologii. Otrzymał pozwolenie na studia specjalistyczne w zakresie prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego na ATK w Warszawie, które rozpoczął od roku akademickiego 1989/90. Napisał i obronił 22 czerwca 1992 r. pracę magisterską, otrzymując tytuł magistra prawa kanonicznego. Odbył studia doktoranckie i na podstawie pracy „«Communicatio in sacris» w kanonicznym prawie karnym”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Jerzego Syryjczyka, otrzymał 27 czerwca 1996 r. stopień naukowy doktora prawa kanonicznego.

W administracji kurialnej diecezji siedleckiej pełnił i aktualnie pełni następujące urzędy oraz funkcje: notariusz w Sądzie Biskupim w okresie 1.09.1989 – 27.08.1990; sędzia diecezjalny w Sądzie Biskupim, nominacja 6.07.1993 r. na okres 10 lat i ponownie mianowany 6.07.2003 r.; notariusz Kurii Diecezjalnej w okresie 10.09.1996 – 30.06.2003; wykładowca prawa kanonicznego w Instytucie Teologicznym w Siedlcach w okresie 19.09.1996 – 3.10.2011; wykładowca prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej od 19.06.1996 r.; członek Komisji ds. Funduszu Pomocy Kapłańskiej od 10.02.2002 r.; kanclerz Kurii Diecezjalnej Siedleckiej od 1.07.2003 r.; członek Rady Kapłańskiej z urzędu od 2003 r. w dwóch kadencjach; członek Zarządu Kapłańskiego Funduszu Emerytalno-Zapomogowego Diecezji Siedleckiej od 30.06.2007 r. i sekretarz od 13.04.2007 r.; członek Kolegium Konsulatorów, mianowany 18.12.2007 r. na okres 5 lat; wikariusz generalny od 7.11.2009 r. przewodniczący Komisji Przygotowawczej II Synodu Diecezji Siedleckiej od 12.03.2011 r.; kwestor Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium” od 30.11.2011 r. członek Komisji Głównej II Synodu Diecezji Siedleckiej, nom. 19.05.2012 r. Zadania specjalne: delegat biskupa siedleckiego Jana Wiktora Nowaka ds. wprowadzenia w życie zapisów Konkordatu w zespole kościelnym kierowanym przez bp. Tadeusza Pieronka, nominacja 25.09.1998 r.; wielokrotnie był członkiem komisji powoływanych przez biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego do rozwiązania różnych, bieżących spraw administracyjnych i duszpasterskich w diecezji; wielokrotnie był członkiem Komisji wizytacyjnej ds. administracyjno-urzędowych przed wizytacją kanoniczną w parafiach; wielokrotnie był delegowany przez biskupa siedleckiego do przeprowadzenia wizytacji kanonicznej w parafiach i szafarz sakramentu bierzmowania; przewodniczył wielokrotnie, jako delegat biskupa siedleckiego, na różnych uroczystościach diecezjalnych; koordynator prac Komisji Przygotowawczej, kanoniczny ekspert oraz redaktor Regulaminu II Synodu Diecezji Siedleckiej. Godności kościelne: kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Siedleckiej, nom. 23.01.2003 r.; kanonik gremialny Kapituły Katedralnej Siedleckiej i prałat scholastyk w Kapitule, nom. 23.01.2009 r.; kapelan (prałat) Jego Świątobliwości Benedykta XVI, nom. 20.09.2010 r.

Opublikował drukiem książkę pt: „ Kornica – dzieje pisane krwią i kredą” z racji 100-lecia powstania parafii rodzinnej oraz wiele artykułów w „Wiadomościach Diecezjalnych Siedleckich” i w tygodniku diecezjalnym „Podlaskie Echo Katolickie” i „Echo Katolickie”. Jest autorem artykułu „Dziesięć lat w służbie Kościoła siedleckiego” w Księdze Jubileuszowej poświeconej 10-leciu pasterzowania w diecezji biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. Występował w audycjach radiowych na antenie Katolickiego Radia Podlasie.

/opr. ks. Bernard Błoński/

WA