Aktualności
Nowy budynek urzędu w rocznicę bitwy 

Nowy budynek urzędu w rocznicę bitwy 

W przededniu rozegranej 229 lat temu bitwy pod Maciejowicami odbył się apel poległych oraz złożono kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

Tego dnia również otwarto nowy budynek urzędu gminy.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem proboszcza parafii ks. kan. Andrzeja Jaczewskiego, który w homilii wiele miejsca poświęcił patriotyzmowi. 

– Patriotyzm jest wartością świadczącą o jakości człowieka. Jest wartością dającą świadectwo również o jego świętości, o jego nadprzyrodzonym wymiarze. Ostatnimi laty, co prawda, jako wartość życia indywidualnego i wspólnotowego przestał być atrakcyjny, zwłaszcza dla młodego pokolenia. Zaradność w zaspokajaniu własnych potrzeb i gromadzenie dóbr osobistych, nawet za cenę zniszczenia dobra wspólnego, stały się czymś nadrzędnym, ponad patriotyzmem – artykułował kapłan.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości w asyście kompanii honorowej 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki z Wesołej, orkiestry wojskowej z Dęblina, pocztów sztandarowych OSP i szkół przemaszerowali przed pomnik Tadeusza Kościuszki, gdzie odbył się apel poległych. Minister Henryk Kowalczyk złożył wieniec od premiera RP. Wiązanki kwiatów złożyli również przedstawiciele parlamentu, samorządów, szkół, instytucji i organizacji.

WALDEMAR JAROŃ

Więcej w bieżącym wydaniu ECHA.