Aktualności
Nowy dyrektor szpitala

Nowy dyrektor szpitala

Grażyna Podlipniak-Sobczyńska została nowym dyrektorem szpitala w Łosicach.

Pierwszy etap konkursu, ocenę formalną, przeszło pomyślnie siedmioro kandydatów: Andrzej Szewczuk, Adam Tobota, Robert Maksimiuk, Wojcech Kaszyński, Monika Wielogórska, Andrzej Minarczuk i G. Podlipniak-Sobczyńska. Komisja w składzie: Bożena Niedzielak – przewodnicząca komisji, Grażyna Kasprowicz, Dorota Bojdo i Stefan Iwanowski – przedstawiciele rady, Janusz Lipiński – reprezentant szpitala,
Marianna Hryciuk ze starostwa powiatowego oraz Elwira Hulińska – przewodnicząca
rady Stara Kornica, oddała głosy w sumie na troje kandydatów, ale bezwzględną większość uzyskała G. Podlipniak-Sobczyńska i to ona będzie zarządzać placówką.
G. Podlipniak-Sobczyńska od początku drogi zawodowej związana jest z łosickim szpitalem. Była dyrektorem ds. medycznych podczas rządów kilku byłych dyrektorów SP ZOZ, w tym za czasów swojego poprzednika Henryka Brodowskiego. Od 1 marca, czyli od ustąpienia H. Brodowskiego ze stanowiska, pełniła funkcję dyrektora. G. Podlipniak-Sobczyńska jest pediatrą, specjalistą neonatologiem, zajmuje się schorzeniami, wadami wrodzonymi oraz prawidłowym rozwojem dzieci w okresie noworodkowym.

TN