Aktualności
Nowy komendant

Nowy komendant

19 stycznia zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego policji insp. Jarosław Adamski wprowadził na stanowisko komendanta powiatowego policji w Parczewie kom. Janusza Niedziółkę.

Nowego komendanta przywitała kadra kierownicza jednostki oraz zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i służb współpracujących z policją. J. Niedziółka urodził się w 1965 r. Służbę w policji pełni od 1991 r. W 2006 r. ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Jest absolwentem Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, gdzie w 2013 r. uzyskał tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Służbę w policji rozpoczął w KPP w Łukowie w pionie kryminalnym, a następnie w pionie prewencji. W trakcie służby zajmował kolejno stanowiska służbowe, począwszy od stanowiska podstawowego, aż do naczelnika wydziału prewencji. W marcu 2012 r. został mianowany na stanowisko pierwszego zastępcy komendanta KPP w Łęcznej, a 24 września 2013 r. – w Parczewie. 17 grudnia został mianowany komendantem powiatowym policji w Parczewie.

MLS