Sport
Nowy prezes

Nowy prezes

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Siedlcach zebrani delegaci, reprezentuący 42 kluby okręgu (frekwencja 62%) podsumowali działalność i dokonali wyboru Prezesa na nową 4-letnią kadencję.

Na stanowisko prezesa zgłoszony został 1 kandydat – Krzysztof Karaś, dotychczasowy wiceprezes i dyrektor Biura OZPN. Jedyny kandydat otrzymał 100-procentowe poparcie w wyborach jawnych. Delegaci dokonali też wyboru nowego zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego okręgu. Walne zebranie przyjęło także uchwałę przyznającą dotychczasowemu długoletniemu szefowi (19 lat w OZPN) Ryszardowi Moczybrodzie tytuł honorowego prezesa. Zebranie miało sprawny przebieg – poza proceduralnymi wymogami była tez dyskusja. Skupiła się ona na omówieniu sprawy przechodzenia zespołów młodzieżowych z rozgrywek OZPN Siedlce do okręgu warszawskiego (zebrani przyjęli uchwalę w sprawie niewyrażanie zgody na przejścia). Mówiono też o szkoleniu kadry trenerskiej oraz o aktualnych sprawach korupcyjnych i licencyjnych. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele MZPN na czele z prezesem Zdzisławem Łazarczykiem.

Skład Zarządu: Stanislaw Bałaczuk (Łosice), Andrzej Łomża i Stanisław Kowalczyk (Sokołów Podl.), Aleksander Malinowski (Łochów), Henryk Stefaniak (Wilga), Piotr Siankowski i Andrzej Ryszawa (Mińsk Maz.), Jan Tywanek (Sobolew).

Komisja Rewizyjna: Tomasz Płochocki (Mińsk Maz.), Jan Półtorak (Grodzisk Krzymosze), Witold Rusiniak (Sterdyń).

Sąd Koleżeński: Henryk Smuga (Dębe W.), Michał Strzałkowski (Siedlce), Janusz Wilczek (Mińsk M.), Grzegorz Dołęgowski (Łosice), Sławomir Gołębiewski (Sokołów Podl.).

Andrzej Materski