Aktualności
Nowy punkt w urzędzie

Nowy punkt w urzędzie

Jeszcze w styczniu w budynku magistratu zostanie otwarty punkt informacyjny dotyczący programu „Czyste powietrze”. Będzie on funkcjonował przy wydziale gospodarki komunalnej.

Jego uruchomienie jest wynikiem porozumienia, jakie władze miasta zawarły z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Mieszkańcy (osoby fizyczne) mogą uzyskać m.in. dofinansowanie na: wymianę starych źródeł ciepła, termomodernizację budynku mieszkalnego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację odnawialnych źródeł energii oraz montaż instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Na mocy podpisanego porozumienia zainteresowane osoby uzyskają w urzędzie miast informacje dotyczące zasad programu oraz kryteriów, jakie powinni spełnić, ubiegając się o wsparcie finansowe. Wnioskodawcy otrzymają też pomoc w sporządzeniu wniosku o płatność oraz rozliczeniu przyznanego dofinansowania. W magistracie zapewnione zostanie też stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, na którym możliwe będzie złożenie oraz wydrukowanie wniosku o dofinansowanie.

MLS