Aktualności
Nowy rektor

Nowy rektor

27 kwietnia założyciel uczelni, Instytut Rozwoju Gospodarczego, powołał do pełnienia funkcji rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej dr Bożenę Piechowicz.

Dzień wcześniej senat uczelni zaopiniował pozytywnie tę kandydaturę. Dr B. Piechowicz od 2007 r. pełniła funkcję prorektora. W ostatnim roku na podstawie pełnomocnictwa ogólnego zastępowała chorego śp. rektora dr inż. Leszka Gadomskiego. Nowo powołana rektor to osoba posiadająca wybitne zdolności menadżerskie, szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej i ekonomii oraz doświadczenie praktyczne zdobyte w pracy w przedsiębiorstwach. Z uwagi na długoletnie doświadczenie akademickie doskonale orientuje się w problematyce dotyczącej szkolnictwa wyższego. Jest mieszkanką Siedlec i wywodzi się z tutejszego środowiska akademickiego. W 1990 r. podjęła pracę na stanowisku asystenta w ówczesnej WSRP i, prowadząc tam pracę naukową, doktoryzowała się w 1998 r. na Uniwersytecie w Białymstoku. W latach 2000-2001 była pełnomocnikiem retora do spraw dydaktycznych ówczesnej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach, w latach 2001-2002 prodziekanem Wydziału Ekonomii i Zarządzania, a następnie pełniła funkcję prorektora.

MLS