Rozmaitości
Źródło: GU
Źródło: GU

Nowy tomograf

Specjalistyczny sprzęt nie tylko skróci czas badania i zmniejszy dawkę promieniowania, ale przede wszystkim pozwoli na dokładniejszą diagnostykę. Nowy tomograf oficjalnie przekazano do użytku 26 listopada.

– Szpital zmierza w bardzo dobrym kierunku – stawia na jakość usług medycznych, kompleksowość obsługi – podkreślił Aleksander Sopliński z ministerstwa zdrowia. Stąd inwestycje, które służyć będą nie tylko mieszkańcom miasta. – Nowy tomograf komputerowy skróci czas badania z ok. 15-20 sekund do 2-3. Ponadto sprzęt emituje mniejszą dawkę promieniowania, niż dotychczasowy – tłumaczy Przemysław Król, kierownik zakładu radiologii i diagnostyki obrazowej szpitala. Sprzęt, zakupiony za 3,2 mln zł, już działa.

Najnowsza technologia

– Jest to aparat 64-rzędowy, 128-warstwowy, wykorzystujący nowe techniki akwizycji. Badanie będzie wykonywane bardzo szybko, co zwiększa komfort pacjenta, który już nie będzie musiał długo leżeć bez ruchu. Lekarze z kolei uzyskają lepsze, dokładniejsze i idealne jakościowo obrazy, a przez to bardziej wiarygodne badania. Tomograf posiada także systemy redukcji promieniowania, które w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy jakości badań i minimalizują ich negatywne efekty – wyjaśniał P. Król, dodając: – Aparat Optima CT660 to sprzęt nowej generacji, który zastąpił dotychczasowy tomograf, wykorzystywany od roku 2003. Nowy tomograf komputerowy jest obecnie najnowocześniejszym tego typu sprzętem w regionie. Pozwala na wykonywanie szerokiego spektrum badań onkologicznych, naczyniowych, mózgowych, w obszarze klatki piersiowej, brzucha i miednicy małej, procedur ortopedycznych i innych.

Nowy sprzęt będzie służył nie tylko mieszkańcom Siedlec. – Aparat obsłuży pacjentów ze wszystkich oddziałów szpitala, a także z okolicznych placówek. Średnio wykonujemy 50 badań dziennie, ale ich ilość można nawet podwoić. Wszystko zależeć będzie od zapotrzebowania i oczywiście kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo to nas najbardziej ogranicza – mówi Przemysław Król.

Przeszłość i przyszłość

– Historia szpitala sięga 1975 r. Wtedy to powstał wojewódzki szpital zespolony składający się z przychodni rejonowych, poradni specjalistycznych oraz szpitala Miejskiego z budynkami przy ul. Starowiejskiej i Bema. W 1998 r. placówka uzyskała samodzielność, zaczęła działalność pod nazwą Samodzielny Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Siedlcach – przypomniał dyrektor szpitala Marcin Kulicki. – Spółka Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach została utworzona 31 lipca 2009 r. jako jednoosobowa spółka województwa mazowieckiego. Półtora roku trwało przeobrażanie placówki w spółkę. Ta historia była dosyć burzliwa, a przemiana trudna. Udało się jednak to przeprowadzić. W latach 2011 i 2012 szpital znalazł się na zakręcie. Spółka zanotowała stratę w wysokości ponad 31 mln zł. Przyczyn tego upadku jest wiele, ważne jednak, że w tej chwili trwa proces odbudowy dobrej pozycji szpitala, którą cieszył się przez lata w województwie. Ustabilizowaliśmy zatem sytuację finansową spółki, optymalizujemy koszty leczenia i pracy. Pomimo wszystko chcemy się rozwijać i unowocześniać medyczne zaplecze – tłumaczył M. Kulicki.

GU