Aktualności
Nowy wizerunek pl. Narutowicza

Nowy wizerunek pl. Narutowicza

Władze miasta zorganizowały konkurs architektoniczno-urbanistyczny mający na celu zmianę wizerunku pl. Narutowicza i przyległych ulic. - Plac zasługuje na nowy wygląd. Znajduje się tutaj nie tylko zabytkowy kościół, ale także pomnik powstańców styczniowych czy dąb pamiętający czasy wojen - mówi zastępca burmistrza Marcin Mateńko.

Do urzędu miasta wpłynęły 24 projekty z różnych stron Polski, m.in. z Wrocławia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca października, a zwycięzca otrzyma 5 tys. zł. Zgłoszenia zostaną otwarte w obecności komisji konkursowej, w której skład wejdą nie tylko urzędnicy, urbaniści i wojewódzki konserwator zabytków, ale też ks. prałat Antoni Pietruszka, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego. Miasto planuje złożenie wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych przeznaczonych na zagospodarowanie terenów zielonych.

EW