Aktualności
Nowy wóz

Nowy wóz

Ochotnicza Straż Pożarna z Dąbrowi-Ług wzbogaci się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Koszt zakupu scanii to prawie 855 tys. zł.

Na realizację zadania gminie udało się pozyskać dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego (100 tys. zł) i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (183 tys. zł). Teraz gmina czeka na potwierdzenie mazowieckiego komendanta wojewódzkiego straży pożarnej o przyznaniu dotacji w wysokości 150 tys. zł z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zakupiona scania zastąpi wyeksploatowanego jelcza z 1992 r. OSP Dąbrówka-Ług jest jedną z aktywniejszych jednostek w powiecie siedleckim. Tylko w ubiegłym roku druhowie brali udział w 88 akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu. 

MLS