Opinie
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Nowy zapał, metody i środki

Szkoła Nowej Ewangelizacji działa w naszej diecezji od jesieni ubiegłego roku i funkcjonuje w oparciu o międzynarodowy projekt pastoralny dla Nowej Ewangelizacji zatwierdzony przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Celem szkoły jest bezpośrednie głoszenie kerygmatu - Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i uwielbionego - oraz przygotowanie ewangelizatorów do posługi w różnych wspólnotach i ruchach. Realizując swoje założenia, SNE pragnie podjąć ścisłą współpracę ze wspólnotami, stowarzyszeniami i ruchami działającymi na terenie naszej diecezji, a także z tymi parafiami, gdzie wspólnoty o charakterze ewangelizacyjnym jeszcze nie istnieją.

Szkoła promuje nową ewangelizację poprzez: inicjowanie i koordynowanie dzieł ewangelizacyjnych w diecezji w ścisłej współpracy z siedlecką kurią, aktywny udział w życiu Kościoła diecezjalnego, przygotowanie duchownych i świeckich ewangelizatorów oraz formatorów ewangelizatorów, korzystanie ze środków masowego przekazu, różnorodną działalność duszpasterską na rzecz nowej ewangelizacji, modlitwę indywidualną i wspólnotową.

Podstawową metodą pracy SNE są kursy ewangelizacyjne. Ich celem jest tworzenie nowych wspólnot, a także formowanie liderów, ewangelizatorów i formatorów w służbie nowej ewangelizacji. Szkoła prowadzi też misje parafialne, rekolekcje, dni skupienia, a także organizuje kongresy, seminaria, koncerty oraz inne spotkania ewangelizacyjne.

Inicjatorem powstawania szkół nowej ewangelizacji był Jose Prado Flores, biblista i ewangelizator. W 1980 r. założył Szkołę św. Andrzeja w Meksyku. Powstała jako odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II do nowej ewangelizacji, o której pisał przede wszystkim w encyklice „Redemptoris missio” i adhortacji apostolskiej „Christifideles laici”. W przemówieniu na Haiti papież powiedział, że nowa ewangelizacja powinna być nowa w zapale, metodzie i środkach wyrazu. ...

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł