Aktualności
Nutki wolności

Nutki wolności

Do 7 listopada można zgłosić chęć udziału w Przeglądzie Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej Nutki wolności. Obok uczniów gminnych szkół mogą wziąć w nim udział również - w tzw. kategorii otwartej - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli.

Jednak liczba uczestników jest ograniczona i o udziale zadecyduje kolejność zgłoszeń. Przegląd rozpocznie się 11 listopada, o 17.30, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach. Szczegółowy regulamin konkursu oraz wszelkie informacje na jego temat można uzyskać w sekretariacie GOK – nr tel. 25-631-20-11, a także na stronie internetowej www.gok-wodynie.pl. Pomysłodawcą imprezy jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej, zaś głównym organizatorem wodyński GOK.

MLS