Rozmaitości
O bioetyce i Roku Św. Pawła

O bioetyce i Roku Św. Pawła

Obradujące w Katowicach 17 i 18 czerwca 344. zebranie plenarne Episkopatu poświęcone było w znacznej części zagadnieniom bioetycznym. Dyskutowano również nad rolą mediów w kulturze polskiej oraz o rozpoczynającym się 28 czerwca Roku Św. Pawła.

Podczas pierwszego dnia zebrania biskupi powołali specjalny zespół ds. bioetycznych przy Konferencji Episkopatu Polski. Ma on liczyć 12 -15 osób. Będą to eksperci z całej Polski w takich dziedzinach jak biologia, etyka i prawo. Głównym zadaniem Zespołu będzie mówienie i prezentowanie stanowiska Kościoła w temacie bioetyki oraz pomoc biskupom, księżom i duszpasterzom w rozeznaniu tematu, tworzenie ekspertyz i wskazywanie zagrożeń.

Episkopat wyraził także wdzięczność tym wszystkim, którzy okazali wrażliwość sumień i w dramatycznie trudnej sytuacji młodej uczennicy z Lublina, bronili życia poczętego. W przededniu inauguracji Roku św. Pawła, biskupi zaapelowali, aby w poszczególnych diecezjach Rok ten przeżywać w duchu uniwersalizmu chrześcijańskiego, którym kierował się św. Paweł.  Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zapowiedział, że Kościół w Polsce będzie promował liczne inicjatywy formacyjne w oparciu o Listy św. Pawła. Listy te pomogą nam sięgnąć do źródeł i – dzięki temu apostołowi – odświeżyć nasze spojrzenie na słowo natchnione – powiedział. Dodał, że Episkopat liczy na włączenie się mediów, nie tylko katolickich, w informowanie o najważniejszych inicjatywach związanych z Rokiem św. Pawła.

Na zakończenie obrad biskupi odprawili w katowickiej katedrze Chrystusa Króla Eucharystię. Msza zakończyła Rok św. Jacka. 

KAI