Aktualności
O chlebie

O chlebie

Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borkach zs. w Woli Osowińskiej zapraszają na siódmą ogólnopolską sesję naukową „Wokół chleba”.

Tegoroczne spotkanie z kulturą i tradycyjną południowego Podlasia odbędzie się 1 grudnia i będzie kontynuacją refleksji podejmowanej w ubiegłym roku podczas konferencji zatytułowanej „Kulinaria południowego Podlasia”. W zamiarze organizatorów prezentowane podczas sesji referaty mają stać się próbą przypomnienia znaczenia i symboliki chleba oraz produktów zbożowych (zarówno świątecznych, jak i codziennych), a także włączenia ich do ogólnego zasobu wiedzy o kulturze Podlasia, Lubelszczyzny. Na sesji zostaną także zaprezentowane wstępne wyniki badań prowadzonych przez pracowników naukowych i studentów Instytutu Kulturoznawstwa UMCS (Zakład Kultury Polskiej) w ramach obozów naukowych organizowanych w gminie Borki. Ze względów organizacyjnych organizatorzy proszą o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w sesji – nr tel. (81) 85-74-195, do 26 listopada.

MLS