Aktualności
O działce w internecie

O działce w internecie

Mając dostęp do sieci, a tym samym do upublicznionej bazy, osoba zainteresowana będzie mogła zobaczyć wszystko, co dotyczy jej nieruchomości - wyjaśnia Henryk Kosiński, kierownik wydziału geodezji radzyńskiego starostwa powiatowego.

System informacji przestrzennej powiatu radzyńskiego to efekt współpracy z zarządem województwa lubelskiego. Dofinansowanie projektu w kwocie ponad 2,1 mln zł pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wkład powiatu wyniósł 400 tys. zł.

Projekt zakłada informatyzację części zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a więc m.in. opracowanie numeryczne oraz ewidencję budynków na obszarze całego powiatu. Utworzone bazy danych tematycznych – dzięki portalowi mapowemu – staną się odtąd ogólnodostępne.

– Naszym celem jest zinformatyzowanie wszelkiego rodzaju map sytuacyjno-wysokościowych zawierających granice działek, budynki, użytki oraz urządzenia podziemne – wyjaśnia geodeta powiatowy Henryk Kosiński. – Dodatkowo podamy do publicznej wiadomości rejestr, czyli część opisową działek bez danych osobowych. To wielka korzyść, mając bowiem dostęp do internetu, a tym samym do upublicznionej bazy, osoba zainteresowana będzie mogła zobaczyć wszystko, co dotyczy jej nieruchomości, np. jakie urządzenia podziemne przechodzą przez daną działkę, co znajduje się w jej pobliżu itd. – dodaje.

Kierownik wydziału geodezji tłumaczy też, że kliknięcie na budynek umiejscowiony na danej działce pozwoli na zyskanie informacji o powierzchni zabudowy, roku budowy oraz przeznaczeniu obiektu. – Zawarte w systemie mapy będą posiadać skalę 1:1000 z możliwością powiększania lub pomniejszania. Zainteresowani kupnem działki mogą sprawdzić, co znajduje się na danym terenie oraz jakie jest jej planowe przeznaczenie – podsumowuje.

Pamiętajmy jednak, że chcąc uzyskać decyzję administracyjną bądź zgodę na budowę, trzeba będzie przyjść osobiście do wydziału geodezji, by poprosić o odpowiedni wydruk i wnieść opłatę. Udostępnione mapy służyć mają w celach czysto informacyjnych.

KN