Aktualności
O e-Podatkach

O e-Podatkach

We wtorek, 10 grudnia, o 11.00, w siedzibie Urzędu Skarbowego przy ul. Bp. I. Świrskiego 45 (II p., pokój 221), wejście od ul. Bohaterów Getta, odbędzie się spotkanie nt. „Realizacja programu e-Podatki a zmiany w polskiej administracji podatkowej”.

Celem spotkania – jak zaznacza p.o. naczelnik US Patryk Hanisch – stanie się m.in. zaprezentowanie ogólnych założeń programu e-Podatki, produktów, omówienie harmonogramu działań, jak również wskazanie korzyści dla interesariuszy. Zapraszamy!

WA