Diecezja
Źródło: xMCz
Źródło: xMCz

O ewangelizacji, finansach i Pratulinie

W czwartek, 29 marca, w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego odbyło się zebranie księży dziekanów i wicedziekanów, któremu przewodniczył bp siedlecki Zbigniew Kiernikowski.

Po odczytaniu protokołu z ostatniego zebrania przez ks. Jana Babika, obowiązki i prawa kapłanów wobec pracowników kościelnych przedstawili pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Siedlcach. W słowie pasterskim skierowanym do zebranych, bp Kiernikowski przypomniał najważniejsze tematy z 357 zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, podkreślając konieczność nowej ewangelizacji w parafiach. W drugiej części zebrania ks. prałat Piotr Sawczuk przekazał aktualności z kancelarii kurii oraz przedstawił stan finansowy kapłańskiego funduszu emerytalno-zapomogowego. Ks. prałat Kazimierz Niemirka zaprezentował przygotowany przez inspektorat pracy informator dla pracodawców oraz przypomniał warunki ubezpieczania budynków parafialnych. O dziełach misyjnych, realizowanych w diecezji siedleckiej, mówił ks. prałat Bernard Błoński. Stan prac renowacyjnych w sanktuarium bł. Męczenników Podlaskich w Pratulinie zaprezentował ks. Robert Mirończuk. Na temat planowanych rekolekcji kapłańskich mówił ks. prałat Jan Jaworski. Najważniejsze sprawy, związane z pracą Sądu Biskupiego, przekazał ks. kan. Tomasz Czarnocki. O planowanych inicjatywach duszpasterskich poinformował ks. kan. Marek Paluszkiewicz. Mówił m.in. o przygotowaniach do otwarcia II Synodu Diecezji Siedleckiej, pracach związanych z produkcją filmu dokumentalnego o Pratulinie, przygotowywanej księdze jubileuszowej, dedykowanej biskupowi siedleckiemu z racji 10 rocznicy konsekracji i pasterzowania w diecezji. Z kolei ks. Mateusz Czubak zaprezentował projekt albumu o katedrze siedleckiej i zapowiedział tematykę tegorocznych rozważań majowych, opartych na nauczaniu biskupa siedleckiego. Podczas zebrania nie zabrakło refleksji na temat przyjmowania Maryi przez ucznia Jezusa, którą podjął ks. Paweł Wiatrak. Ponadto ks. Piotr Wojdat przekazał informacje dotyczące XXXII Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę oraz przedstawił stan prac remontowych domu księży emerytów w Nowym Opolu. Spotkanie zakończyła modlitwa Anioł Pański.

ks. Mateusz Czubak