Opinie
Źródło: IZBA CELNA BP
Źródło: IZBA CELNA BP

O krok przed przestępcą

Jeden z największych atutów powiatu bialskiego stanowi jego przygraniczne położenie na osi ważnych szlaków komunikacyjnych. W sąsiedztwie granicy działają przedstawicielstwa wielu polskich oraz zagranicznych firm spedycyjnych i handlowych. To daje możliwości rozwoju tych terenów, a także potencjalne miejsca pracy. Jednak największym pracodawcą jest Izba Celna.

Ruch graniczny obsługują tu cztery przejścia graniczne największe na wschodniej granicy Polski. Są to trzy przejścia drogowe: towarowe w Kukurykach oraz osobowe w Terespolu i Sławatyczach, a także przejście kolejowe w Terespolu. W 1999 r. rozszerzony został zasięg terytorialny drogowego przejścia granicznego w Kukurykach i powstał nowoczesny terminal samochodowy w Koroszczynie. By sprawnie obsłużyć wszystkie przejścia, potrzeba wielu ludzi.

Celnikiem zostać…

… może prawie każdy. Kandydat musi być obywatelem Polski i spełniać podstawowe kryteria określone w ustawie o służbie celnej. Są to: niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, korzystanie z pełni praw publicznych, co najmniej średnie wykształcenie, nieposzlakowana opinia i dobry stan zdrowia pozwalający na pełnienie służby na określonym stanowisku. Sposób rekrutacji zależy od poszczególnych izb. W bialskiej składa się z kilku modułów. – Pierwszym etapem jest weryfikacja złożonych dokumentów pod kątem spełnienia wymogów formalnych – mówi Marzena Siemieniuk, rzecznik prasowy Izby Celnej w Białej Podlaskiej. – Następnie kandydaci muszą zmierzyć się z testem wiedzy ogólnej, testem psychologicznym i rozmową kwalifikacyjną -wyjaśnia.

Test preselekcyjny, czyli wiedzy ogólnej, składa się z 40 pytań. Test psychologiczny natomiast ma za zadanie zbadać predyspozycje kandydatów, a rozmowa pozwala ustalić motywy dotyczące podjęcia zatrudnienia, umiejętności, wyobrażenia o przyszłej pracy czy wiarygodność. Osoba, która dostaje się do pracy, przechodzi szereg szkoleń w czasie okresu próbnego trwającego 3 lata. Warunkiem przedłużenia umowy jest zaliczenie wszystkich zaplanowanych szkoleń i egzaminu językowego.

Zainteresowanie naborami do Izby Celnej jest duże. Kiedy poszukiwane są osoby z wykształceniem średnim, nieprofilowanym, o jedno miejsce potrafi starać się nawet 30 kandydatów. Częstotliwość rekrutacji zależy od aktualnych potrzeb i możliwości etatowych. – Zapotrzebowanie jest cały czas, bo kontakty między Polską a sąsiadami wciąż sie rozwijają – zdradza M. Siemieniuk. ...

Monika Grudzińska

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł