Aktualności
O laur marszałka

O laur marszałka

Od kilku dni można zgłaszać kandydatów do jubileuszowej, 20 edycja konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”. J

Jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawane jest mieszkańcom regionu za zasługi w zakresie rozpowszechniania kultury i twórczości artystycznej zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Kandydatów do nagrody spośród artystów, twórców ludowych, zespołów artystycznych, organizacji społecznych i charytatywnych oraz innych wybitnych promotorów kultury mogą zgłaszać m.in. samorządy gmin, miast i powiatów a także stowarzyszenia i fundacje oraz organizacje społeczno-kulturalne i naukowe działające na terenie województwa mazowieckiego. Spośród zgłoszonych kandydatur kapituła konkursu wyłoni 10 laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł. Szczegółowy regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.mazovia.pl. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są 28 czerwca. 

MLS