Aktualności
O laur marszałka

O laur marszałka

Samorząd województwa mazowieckiego zaprasza wszystkich producentów żywności z regionu do udziału w 12 edycji konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Ideą jest wyłonienie i nagrodzenie producentów, których wytwory wyróżniają się wysoką jakością, kultywują i popularyzują mazowieckie tradycje kulinarne, a także odznaczają się oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności. Szeroka formuła przedsięwzięcia pozwala na uczestnictwo w konkursie nie tylko firmom komercyjnym, ale także podmiotom i organizacjom zajmującym się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takim jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne potrafiące udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami (np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych). Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 28 lutego. 

MLS