Kultura
Źródło: MS
Źródło: MS

O podsędkach, sędziach…

18 marca w Pałacu Ogińskich w Siedlcach odbyła się promocja książki Arkadiusza Berezy i Witolda Oknińskiego „Sądownictwo siedleckie. Tradycje i współczesność”. Publikacja spotkała się z dużym zainteresowaniem lokalnego środowiska prawniczego .

Jak podkreślają autorzy, pomysł przygotowania książki o tradycjach siedleckiego sądownictwa to efekt, przynajmniej pośredni, sesji naukowej zorganizowanej przez miejscowe Archiwum Państwowe 25 kwietnia 2006 r., poświęconej instytucjom sądowym regionu od schyłku XVIII do początku XX w. Uczestnicy tej konferencji mieli okazję wysłuchać interesujących wykładów, w tym wystąpienia prof. Artura Korobowicza poświęconego historii sądu okręgowego w Siedlcach w latach 1876-1915. We wspomnianej sesji brał także udział dr A. Bereza – autor pozycji „Lublin jako ośrodek sądownictwa”. To właśnie wtedy doszło do pierwszego spotkania współautorów książki „Sądownictwo siedleckie”. Decyzja o rozpoczęciu prac i zbieraniu materiałów do książki zapadła na spotkaniu w Lublinie w lipcu tego samego roku. Autorzy dokonali podziału zadań i przystąpili do pracy, a dzielącą ich odległość najczęściej pokonywali drogą telefoniczną lub wyznaczając na miejsce konsultacji jedno z miast.

Kompendium wiedzy

Efektem siedlecko-lubelskiej współpracy jest publikacja, która w sposób rzetelny i nietuzinkowy prezentuje dorobek lokalnego środowiska prawniczego od końca XVIII w. aż po XX. Prezentuje ona sylwetki sędziów i prawników, którzy przez lata byli nierozerwalnie związani z Siedlcami, Białą Podlaską, Sokołowem czy Węgrowem. Przedstawia nie tylko ich dokonania zawodowe, ale opowiada też o życiu prywatnym. Wiele informacji znajdujących się w książce udało się zdobyć w wyniku kwerendy przeprowadzonej w archiwach (m.in. Archiwum Państwowym w Siedlcach) oraz instytucjach związanych z sądownictwem i historią regionalną. Niezwykle interesujące wiadomości autorzy zaczerpnęli z XIX-wiecznej prasy, gdzie znajdowały się nawet informacje o letnim urlopie sędziego itp.

Książka zawiera również wiele danych z czasów II wojny światowej. Odnajdujemy w niej m.in. wiadomości o dziejach sędziów, którzy w wyniku mobilizacji trafili na front czy do obozu.

Naukowa, ale nie nudna

Publikacja przedstawia historię lokalnego sądownictwa, ale nie czyni tego bynajmniej w sposób nudny – typowo naukowy, chociaż poparta jest solidną pracą naukową autorów. A. Bereza i W. Okniński postarali się, by nie tylko zaprezentować najważniejsze wydarzenia i postaci związane z lokalnym wymiarem sprawiedliwości, ale również uczynić to w sposób ciekawy dla czytelnika.

Książka wzbudziła ogromne zainteresowanie w lokalnym środowisku prawników, a na promocji pojawiło się tak wiele osób, że trzeba było zorganizować dodatkowe miejsca siedzące. Przybyli m.in.: prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach Krystyna Święcicka, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Bogusław Dauter, wiceprezydent Siedlec Jarosław Głowacki.

Po spotkaniu autorzy odebrali zasłużone gratulacje, zaś A. Bereza cierpliwie podpisywał książki. Uczestnicy z pewnością czują się usatysfakcjonowani, bowiem autorzy zaproponowali niezwykle ciekawy sposób promocji. Zabawnie, a zarazem interesująco opowiedzieli o pracy nad publikacją, zaś możliwość wysłuchania fragmentów książki niejedną osobę zachęciła do zapoznania się z jej pozostałą częścią.

Magdalena Szewczuk