Aktualności
O Polsce przed kamerą

O Polsce przed kamerą

25 października w sali Kina „Merkury” w Białej Podlaskiej odbędzie się VII Festiwal Filmowy Twórczości Osób Niepełnosprawnych.

Imprezie ma przyświecać hasło: „niepełnoSPRAWNI i niepodległość”. Festiwal jest cykliczną imprezą kulturalną skierowaną do placówek, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi. Mogą w niej wziąć udział Warsztaty Terapii Zajęciowych, Środowiskowe Domy Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, fundacje i stowarzyszenia prowadzące terapię oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych. Spotkanie rozpocznie się o 10.00; podczas gali zaprezentowane zostaną wszystkie filmy nadesłane przez placówki. Prezentacje będą ocenione i nagrodzone przez jury. Festiwal ma na celu aktywizację osób niepełnosprawnych, pokazanie ich możliwości, promowanie twórczości i wizerunku, rozwijanie zainteresowań związanych z grą aktorską oraz szukanie sposobów wyrażania własnych myśli i uczuć poprzez medium, jakim jest kamera. Udział w festiwalu zwiększa poczucie własnej wartości i poprawia samoocenę osób niepełnosprawnych, kształtuje też właściwe postawy wobec tych osób. Organizatorem imprezy jest Caritas Diecezji Siedleckiej. 

AWAW