Aktualności
O prawach wyborczych kobiet

O prawach wyborczych kobiet

27 października, o 16.00 ,w Izbie Pamięci „Orlika” w Rykach odbędzie się spotkanie z prof. dr hab. Ewa Maj, wykładowcą Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wykład odbędzie się w ramach cyklu „Spotkanie z lokalną historią”. Tematem spotkania będą prawa kobiet w czasach zaborów i w okresie odzyskiwania niepodległości – historia kobiet i ich sytuacja społeczna, a w szczególności uzyskanie przez kobiety praw wyborczych. Jak wyglądało życie kobiet na początku XX w.? Jak przyznanie praw wyborczych zmieniło ich sytuację? Jak zmieniły się postulaty walczących o prawa kobiet? Podczas spotkania odbędzie się wernisaż wystawy dokumentalnej „Nie!podległa – prawa wyborcze kobiet u progu niepodległości”, prezentująca historię walki o prawa kobiet od XVIII w. aż do odzyskania niepodległości przez Polskę, a także sylwetki ośmiu pierwszych posłanek na sejm, wybranych w wyborach do sejmu w 1919 r. Podczas wernisażu odbędzie się rekonstrukcja historyczna postaci pierwszych parlamentarzystek w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Bluszcz”. Wstęp wolny! 

MK