Aktualności
O zatrudnieniu socjalnym

O zatrudnieniu socjalnym

15 października w Centrum Integracji Społecznej odbędzie się konferencja pn. „Zatrudnienie socjalne jako element inkluzji społecznej. Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego wśród podmiotów ekonomii społecznej”.

Organizatorem spotkania jest siedlecka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli samorządu terytorialnego, partnerów rynku pracy i publicznych służb zatrudnienia, osób związanych z pomocą społeczną, polityka społeczną i szeroko rozumianym sektorem pozarządowym. 

MK